2.06.01. Alva un svins. Vielu ķīmiskās formulas (2.)

11. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Kālija plumbāts
2.
Svins
3.
Nātrija tetrahidroksoplumbīts
4.
Kalcija plumbāts
5.
Alvas(II) sulfāts
6.
Kālija heksahidroksoplumbāts
7.
Svina(II) fosfāts
8.
Vizuļzelts
9.
Kālija plumbīts
10.
Alvas(IV) oksīds
11.
Pelēkā alva
12.
Svina(II) hromāts
13.
Svina(II) sulfāts
14.
Baltā alva
15.
Galenīts
16.
Alvas(II) hidroksīds
17.
Svina(II) silikāts
18.
Svina(II) ortofosfāts
19.
Alvas(II) nitrāts
20.
Svina mīnijs
21.
Alva
22.
Svina(II) oksīds
23.
Svina(II) jodīds
24.
Svina spīde
25.
Svina cukurs
26.
Svina(II) sulfīds
27.
Svina(II) hidroksokarbonāts
28.
Nātrija plumbāts
29.
Svina(II) nitrāts
30.
Svina(IV) oksīds