06.01. Alva un svins. Vielu ķīmiskās formulas (2.)

11. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Kālija tetrahidroksoplumbīts
2.
Kālija stannīts
3.
Svina(II) silikāts
4.
Svina(II) oksīds
5.
Pelēkā alva
6.
Kālija plumbāts
7.
Alvas(II) nitrāts
8.
Svina(II) jodīds
9.
Alvas(IV) sulfīds
10.
Svina(II) hidroksīds
11.
Svina cukurs
12.
Svina(IV) oksīds
13.
Svina(II) hromāts
14.
Svina(II) sulfīds
15.
Nātrija plumbīts
16.
Svina mīnijs
17.
Svina(II) ortofosfāts
18.
Kālija heksahidroksoplumbāts
19.
Nātrija heksahidroksoplumbāts
20.
Kalcija plumbīts
21.
Alvas(II) sulfāts
22.
Svina(II) bromīds
23.
Svina spīde
24.
Alvas(II) hidroksīds
25.
Kālija stannāts
26.
Svina(II) acetāts
27.
Kalcija plumbāts
28.
Svina(II) nitrāts
29.
Baltā alva
30.
Alvas(II) sulfīds