2.05.02. Alumīnijs. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Al + ____I2 →
2.
____Al2S3 + ____H2O →
3.
____HBr + ____Al2O3 →
4.
____Al + ____S →
5.
____Al + ____Pb(NO3)2 →
6.
____Al + ____F2 →
7.
____AlCl3 + ____AgNO3 →
8.
____Al4C3 + ____H2O →
9.
____Al + ____Sn(NO3)2 →
10.
____HCl + ____Al(OH)3 →
11.
____AlBr3 + ____AgNO3 →
12.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
13.
____Al + ____Hg(NO3)2 →
14.
____AlI3 + ____NaOH →
15.
____Al2(SO4)3 + ____Ba(OH)2 →
16.
____TiO2 + ____Al →
17.
____Al(NO3)3 + ____Ba(OH)2 →
18.
____AlI3 + ____KOH →
19.
____Al2(SO4)3 + ____BaBr2 →
20.
____Al(NO3)3 + ____KOH →