2.04.02. IA un IIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Rb2O + ____H2O →
2.
____LiOH + ____SO3 →
3.
____Mg + ____Br2 →
4.
____MgBr2 + ____Na2CO3 →
5.
____Cl2 + ____Mg →
6.
____Pb(NO3)2 + ____K2S →
7.
____BaS + ____K2CO3 →
8.
____KOH + ____MgSO4 →
9.
____HNO3 + ____BaO →
10.
____KOH + ____Fe2(SO4)3 →
11.
____Ca(OH)2 + ____K2CO3 →
12.
____BaS + ____Na2CO3 →
13.
____Mg(NO3)2 + ____Na2CO3 →
14.
____Fe(NO3)3 + ____K3PO4 →
15.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
16.
____Ba + ____Br2 →
17.
____CaBr2 + ____K2CO3 →
18.
____NaNO3 →
19.
____ZnCl2 + ____Na2S →
20.
____BaBr2 + ____K2SO4 →