04.02. IA un IIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____KOH + ____Al(OH)3 →
2.
____Ca + ____O2 →
3.
____MgCO3 →
4.
____CuCl2 + ____Na2SiO3 →
5.
____CuSO4 + ____Na2S →
6.
____Ca(HCO3)2 →
7.
____LiOH + ____SO2 →
8.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
9.
(Šķīduma elektrolīze) ____KCl + ____H2O →
10.
____Ba(OH)2 + ____Fe(NO3)3 →
11.
____BaO + ____H2O →
12.
____Ca + ____H2O →
13.
____Na2O + ____H2O →
14.
____CaCO3 →
15.
____Cl2 + ____Ca →
16.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
17.
____BaI2 + ____K3PO4 →
18.
____Al2O3 + ____KOH →
19.
____Na + ____H2O →
20.
____H2SO4 + ____K2O →