2.04.02. IA un IIA grupas ķīmiskie elementi. Vielu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo vielu ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____Cl2 + ____Mg →
2.
____ZnSO4 + ____BaCl2 →
3.
____CuSO4 + ____Na2SiO3 →
4.
____FeSO4 + ____Ba(NO3)2 →
5.
____LiOH + ____SO3 →
6.
____Li2O + ____H2O →
7.
____LiOH →
8.
____Cs2O + ____H2O →
9.
____H2SO4 + ____Na2O →
10.
____Ca(OH)2 + ____K2CO3 →
11.
____FeSO4 + ____Na2S →
12.
____Li + ____I2 →
13.
____Ca(OH)2 →
14.
____HNO3 + ____MgO →
15.
____MgSO4 + ____Na2CO3 →
16.
____ZnSO4 + ____Na2S →
17.
____Ba(NO3)2 + ____Na2SO4 →
18.
____LiOH + ____SiO2 →
19.
____FeSO4 + ____K3PO4 →
20.
____CuSO4 + ____BaCl2 →