1.01.05. Sāļu ķīmiskās formulas (3.)

11. klase

Uzraksti šādu sāļu ķīmiskās formulas!

1.
Mangāna(II) sulfāts
2.
Bārija dihidrogēnfosfāts
3.
Nātrija hidrogēnkarbonāts
4.
Nātrija hidrogēnsulfīds
5.
Kālija stearāts
6.
Nātrija bromīts
7.
Bārija hlorīda dihidrāts
8.
Kālija heksahidroksohromīts
9.
Nātrija manganāts
10.
Alvas(IV) sulfīds
11.
Vārāmais sāls
12.
Briežraga sāls
13.
Kālija dzelzs alauns
14.
Vara(II) sulfāta pentahidrāts
15.
Bārija jodīds
16.
Nātrija heksahidroksoalumināts
17.
Kalcija hlorīds
18.
Indijas salpetris
19.
Kālija karbonāts
20.
Magnija oksalāts
21.
Kālija hroma alauns
22.
Kālija hidrogēnfosfāts
23.
Dzelzs(II) heptahidrāts
24.
Dzeltenais asinssāls
25.
Vara(II) fosfāts
26.
Vara(II) ortofosfāta monohidrāts
27.
Kadmija nitrāts
28.
Svina(II) bromīds
29.
Magnija alumināts
30.
Nātrija jodāts