02.04. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____HCl + ____NaOH →
2.
____H2SO4 + ____NaOH →
3.
____HCl + ____Na2CO3 →
4.
____H2SO4 + ____Zn →
5.
____H2SO4 + ____K2SiO3 →
6.
____HNO3 + ____Fe2O3 →
7.
____H2S + ____Mg →
8.
____H3PO4 + ____Zn →
9.
____CH3COOH + ____MgCO3 →
10.
____H3PO4 + ____Na2O →
11.
____SO3 + ____H2O →
12.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
13.
____HCl + ____FeO →
14.
____H2SO4 + ____Fe(OH)2 →
15.
____HBr + ____Fe2O3 →
16.
____HCl + ____KOH →
17.
____HNO3 + ____NaOH →
18.
____HNO3 + ____Ba(OH)2 →
19.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
20.
____CH3COOH + ____KOH →
21.
____HNO3 + ____K2O →
22.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
23.
____HNO3 + ____KOH →
24.
____H2SO4 + ____Al →
25.
____HNO3 + ____Zn(OH)2 →