1.02.04. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____CH3COOH + ____MgO →
2.
____HNO3 + ____CuO →
3.
____H2SO4 + ____MgO →
4.
____HCl + ____Al →
5.
____HNO3 + ____Cu(OH)2 →
6.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
7.
____HCl + ____Fe(OH)3 →
8.
____HBr + ____Ca(OH)2 →
9.
____H3PO4 + ____K2CO3 →
10.
____HBr + ____Mg →
11.
____HCl + ____Na2CO3 →
12.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
13.
____H2SO4 + ____Na2O →
14.
____H2SO4 + ____Fe(OH)3 →
15.
____H3PO4 + ____Li →
16.
____H3PO4 + ____K2O →
17.
____H2SO4 + ____ZnO →
18.
____HNO3 + ____NaOH →
19.
____H2SO4 + ____CuO →
20.
____HBr + ____NaOH →
21.
____CH3COOH + ____KOH →
22.
____CH3COOH + ____BaO →
23.
____H2SO4 + ____Ba(NO3)2 →
24.
____H2SO4 + ____(CH3COO)2Pb →
25.
____H3PO4 + ____NaOH →