1.02.04. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____H3PO4 + ____MgO →
2.
____HCl + ____Na2CO3 →
3.
____HBr + ____Fe →
4.
____H3PO4 + ____Mg →
5.
____H2SO4 + ____FeS →
6.
____HCl + ____CuO →
7.
____H2SO4 + ____Fe(OH)3 →
8.
____CH3COOH + ____Na2CO3 →
9.
____H2SO3 →
10.
____HCl + ____Ba(OH)2 →
11.
____HCl + ____Zn →
12.
____CH3COOH + ____Zn →
13.
____H3PO4 + ____BaO →
14.
____HCl + ____Fe(OH)2 →
15.
____H3PO4 + ____Na →
16.
____HCl + ____Na2O →
17.
____HNO3 + ____Na2O →
18.
____HCl + ____NaOH →
19.
____CH3COOH + ____BaCO3 →
20.
____H2SO4 + ____K2CO3 →
21.
____HBr + ____Fe2O3 →
22.
____HCl + ____Al2O3 →
23.
____H2SO4 + ____Al2O3 →
24.
____HBr + ____Mg(OH)2 →
25.
____HBr + ____Cr(OH)2 →