02.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____HCl + ____K2CO3 →
2.
____H2 + ____Fe2O3 →
3.
____HNO3 + ____MgCO3 →
4.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
5.
____H2 + ____SnO2 →
6.
____H2SO4 + ____MnO →
7.
____Zn(OH)2 →
8.
____NaOH + ____P2O5 →
9.
____Be(OH)2 →
10.
____Si + ____O2 →
11.
____CaO + ____SiO2 →
12.
____HNO3 + ____CuO →
13.
____Li + ____O2 →
14.
____C + ____O2 →
15.
____CO + ____O2 →
16.
____Cu + ____O2 →
17.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
18.
____C4H10 + ____O2 →
19.
____NO + ____O2 →
20.
____PH3 + ____O2 →