1.02.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____H3PO4 + ____K2O →
2.
____H2SO4 + ____Na2O →
3.
____K2O + ____H2O →
4.
____ZnO + ____NaOH →
5.
____LiOH + ____SiO2 →
6.
____CaO + ____SO2 →
7.
____CaO + ____SO3 →
8.
____CaO + ____P2O5 →
9.
____ZnO + ____NaOH + ____H2O →
10.
____HCl + ____MgO →
11.
____Mg(OH)2 + ____SO2 →
12.
____Al2O3 + ____NaOH + ____H2O →
13.
____PH3 + ____O2 →
14.
____Ba + ____O2 →
15.
____H2SO4 + ____K2CO3 →
16.
____H2SO3 →
17.
____H2O2 →
18.
____Pb(OH)2 →
19.
____H3PO4 + ____CuO →
20.
____CaO + ____CO2 →