1.02.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____ZnO + ____NaOH + ____H2O →
2.
____H2SO3 →
3.
____Li2O + ____SO3 →
4.
____K2O + ____SO3 →
5.
____H2SO4 + ____MgO →
6.
____Be(OH)2 →
7.
____CaO + ____SO2 →
8.
____Li + ____O2 →
9.
____Pb(OH)2 →
10.
____H3PO4 + ____Na2O →
11.
____SO2 + ____O2 →
12.
____Li2O + ____CO2 →
13.
____H2 + ____PbO2 →
14.
____Ca(OH)2 + ____SO2 →
15.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
16.
____H2 + ____SnO2 →
17.
____BaO + ____P2O5 →
18.
____CaO + ____CO2 →
19.
____HNO3 + ____K2CO3 →
20.
____Zn(OH)2 →