02.07. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo sāļu ķīimiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____KOH + ____MgSO4 →
2.
____MgCO3 →
3.
____H3PO4 + ____MgO →
4.
____Zn + ____Cu(NO3)2 →
5.
____CaBr2 + ____Na2CO3 →
6.
____Fe2(SO4)3 + ____K3PO4 →
7.
____H3PO4 + ____NaHCO3 →
8.
____ZnCl2 + ____K2S →
9.
____HNO3 + ____BaCO3 →
10.
____Ca(OH)2 + ____Na2CO3 →
11.
____Al(NO3)3 + ____K2S + ____H2O →
12.
____Mg(NO3)2 + ____Na2CO3 →
13.
____KBr + ____Pb(NO3)2 →
14.
____ZnO + ____KOH →
15.
____HNO3 + ____Ca(HCO3)2 →
16.
____ZnO + ____NaOH →
17.
____CH3COOH + ____CuO →
18.
____(CH3COO)2 Ba + ____K3PO4 →
19.
____NaOH + ____Fe2(SO4)3 →
20.
____HBr + ____K2CO3 →
21.
____HBr + ____ZnO →
22.
____Fe(NO3)3 + ____Na2S + ____H2O →
23.
____Al + ____Cu(NO3)2 →
24.
____NaOH + ____CO2 →
25.
____Fe + ____CuSO4 →