1.02.07. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo sāļu ķīimiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____HBr + ____FeS →
2.
____Zn + ____(CH3COO)2Cu →
3.
____FeBr3 + ____K2CO3 + ____H2O →
4.
____H2SO4 + ____Na2O →
5.
____Fe2(SO4)3 + ____BaCl2 →
6.
____KOH + ____CuCl2 →
7.
____(NH4)2CO3 →
8.
____LiOH + ____P2O5 →
9.
____H3PO4 + ____MgO →
10.
____MnCl2 + ____K2S →
11.
____Mg + ____(CH3COO)2Cu →
12.
____KOH + ____MgSO4 →
13.
____CO2 + ____H2O + ____CaCO3 →
14.
____Ba(NO3)2 + ____Al2(SO4)3 →
15.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
16.
____KOH + ____MnSO4 →
17.
____Mg(HCO3)2 →
18.
____HNO3 + ____Na2O →
19.
____KOH + ____Mg(NO3)2 →
20.
____MgSO4 + ____Na2CO3 →
21.
____HBr + ____Zn →
22.
____Mg + ____Cu(NO3)2 →
23.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
24.
____Al(NO3)3 + ____K2S + ____H2O →
25.
____HNO3 + ____Na2SiO3 →