1.02.07. Sāļu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo sāļu ķīimiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
2.
____HNO3 + ____Al2O3 →
3.
____Al2(SO4)3 + ____BaI2 →
4.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
5.
____CuCl2 + ____Al →
6.
____Mg + ____CuBr2 →
7.
____NaOH + ____MnCl2 →
8.
____HI + ____K2CO3 →
9.
____Mg(OH)2 + ____P2O5 →
10.
____Ca(OH)2 + ____Na2CO3 →
11.
____BaCl2 + ____K2SO4 →
12.
____Ba(NO3)2 + ____Al2(SO4)3 →
13.
____Mg + ____Sn(NO3)2 →
14.
____NaOH + ____Cu(NO3)2 →
15.
____NH4NO3 →
16.
____HBr + ____Zn →
17.
____HCl + ____Pb(OH)2 →
18.
____HBr + ____MgCO3 →
19.
____H2SO4 + ____Na2SO4 →
20.
____KHCO3 →
21.
____KOH + ____MgSO4 →
22.
____Ca(NO3)2 + ____Na2C2O4 →
23.
____HNO3 + ____BeO →
24.
____Al2(SO4)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
25.
____HBr + ____Cr2O3 →