01.01. Ķīmisko elementu simboli (3.)

9. klase

Uzraksti, kāds ir ķīmiskā elementa simbols!

1.
Rodijs
2.
Francijs
3.
Dzelzs
4.
Kalcijs
5.
Rēnijs
6.
Hēlijs
7.
Neons
8.
Prometijs
9.
Ogleklis
10.
Rādijs
11.
Neptūnijs
12.
Irīdijs
13.
Oganesons
14.
Torijs
15.
Varš
16.
Darmštatijs
17.
Titāns
18.
Lutēcijs
19.
Cēzijs
20.
Plutonijs
21.
Samārijs
22.
Berilijs
23.
Holmijs
24.
Aktīnijs
25.
Gallijs