1.02.05. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____K2O + ____H2O →
2.
____CaO + ____H2O →
3.
____H2S + ____NaOH →
4.
____KOH + ____Si + ____H2O →
5.
____Ba(OH)2 + ____Fe(NO3)3 →
6.
____Fe2(SO4)3 + ____Na2S + ____H2O →
7.
____H2SO4 + ____NaOH →
8.
____LiOH + ____SO2 →
9.
____Ni(OH)2 →
10.
(Šķīduma elektrolīze) ____CaBr2 + ____H2O →
11.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
12.
____KOH + ____SO2 →
13.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
14.
____Mg(OH)2 + ____SO2 →
15.
____Cu(OH)2 →
16.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
17.
____NaOH + ____Fe2(SO4)3 →
18.
____Cs2O + ____H2O →
19.
____Fe(NO3)3 + ____K2CO3 + ____H2O →
20.
____Zn + ____NaOH + ____H2O →
21.
____FeCl3 + ____K2CO3 + ____H2O →
22.
____KOH + ____CuSO4 →
23.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
24.
____Mg(OH)2 + ____CO2 →
25.
____KOH + ____CO2 →