02.05. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____FeBr3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
2.
____NaOH + ____Cu(NO3)2 →
3.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
4.
____HNO3 + ____Fe(OH)3 →
5.
____Fe2(SO4)3 + ____Na2CO3 + ____H2O →
6.
____Zn + ____NaOH + ____H2O →
7.
____H2S + ____NaOH →
8.
(Šķīduma elektrolīze) ____BaBr2 + ____H2O →
9.
____H3PO4 + ____NaOH →
10.
____ZnO + ____KOH →
11.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
12.
____Zn + ____KOH + ____H2O →
13.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
14.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
15.
____HNO3 + ____Ba(OH)2 →
16.
____LiOH + ____SO3 →
17.
____NaOH + ____CuSO4 →
18.
____Ba(OH)2 + ____Fe(NO3)3 →
19.
____Ca(OH)2 + ____SO2 →
20.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
21.
____NaOH + ____(CH3COO)2Cu →
22.
____Na2O + ____H2O →
23.
____Ba(OH)2 + ____Na3PO4 →
24.
____NaOH + ____CuCl2 →
25.
____HCl + ____KOH →