1.02.05. Bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____NaOH + ____MnSO4 →
2.
____Sr + ____H2O →
3.
____HBr + ____Cu(OH)2 →
4.
____H2SO4 + ____KOH →
5.
(Šķīduma elektrolīze) ____BaBr2 + ____H2O →
6.
____H2SO4 + ____Fe(OH)2 →
7.
____KOH + ____SO2 →
8.
____HBr + ____Mn(OH)2 →
9.
(Šķīduma elektrolīze) ____CaI2 + ____H2O →
10.
____HNO3 + ____Mg(OH)2 →
11.
____Rb2O + ____H2O →
12.
____KOH + ____Fe(NO3)3 →
13.
____ZnO + ____KOH →
14.
____Fe(NO3)3 + ____Na2S + ____H2O →
15.
(Šķīduma elektrolīze) ____KCl + ____H2O →
16.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
17.
____KOH + ____SO3 →
18.
(Šķīduma elektrolīze) ____K2S + ____H2O →
19.
____NaOH + ____SO3 →
20.
____LiOH →
21.
____CaH2 + ____H2O →
22.
____Ba(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 →
23.
____LiH + ____H2O →
24.
____NaOH + ____CuSO4 →
25.
____KOH + ____Zn(OH)2 →