1.02.04. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____CH3COOH + ____K2O →
2.
____HCl + ____Na →
3.
____HCl + ____(CuOH)2CO3 →
4.
____HNO3 + ____Mg(OH)2 →
5.
____HCl + ____Pb(OH)2 →
6.
____HCl + ____Fe →
7.
____CH3COOH + ____Ag2O →
8.
____H2SiO3 →
9.
____CH3COOH + ____PbO →
10.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
11.
____H3PO4 + ____MgO →
12.
____HNO3 + ____Cu(OH)2 →
13.
____H3PO4 + ____K2CO3 →
14.
____HCl + ____Ca →
15.
____H2SO4 + ____Na2O →
16.
____CH3COOH + ____MgO →
17.
____HNO3 + ____Cr(OH)3 →
18.
____HCl + ____FeO →
19.
____HCl + ____FeS →
20.
____HBr + ____Cr(OH)2 →
21.
____H2SO4 + ____FeS →
22.
____H2SO4 + ____Na2SiO3 →
23.
____HCl + ____K2CO3 →
24.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
25.
____H2CO3 →
26.
____HCl + ____Fe(OH)3 →
27.
____HCl + ____Al2O3 →
28.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
29.
____H3PO4 + ____Li2O →
30.
____H2SO4 + ____Ca(HCO3)2 →