1.02.04. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____H2SO4 + ____Fe(OH)3 →
2.
____H2SO4 + ____FeS →
3.
____H3PO4 + ____MgO →
4.
____HBr + ____KOH →
5.
____H2SO4 + ____NaNO3 →
6.
____H2SO4 + ____Ca(OH)2 →
7.
____H3PO4 + ____NaOH →
8.
____HBr + ____Cr2O3 →
9.
____H3PO4 + ____Na →
10.
____HNO3 + ____CuO →
11.
____H2SO4 + ____NaHCO3 →
12.
____H3PO4 + ____CuO →
13.
____H2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
14.
____H3PO4 + ____Li →
15.
____H2SO3 →
16.
____HCl + ____K2O →
17.
____HBr + ____Al →
18.
____HBr + ____ZnCO3 →
19.
____HNO3 + ____ZnCO3 →
20.
____H2SO4 + ____NaNO3 →
21.
____HCl + ____MnO →
22.
____H2SO4 + ____Mg →
23.
____H2SO4 + ____Zn →
24.
____HCl + ____Cu(OH)2 →
25.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
26.
____CH3COOH + ____Li2O →
27.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
28.
____H2SO4 + ____Mn(OH)2 →
29.
____H2SO4 + ____Al →
30.
____HNO3 + ____Fe(OH)3 →