02.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____H2SO4 + ____MnO →
2.
____KOH + ____P2O5 →
3.
____ZnO + ____KOH →
4.
____K2O + ____CO2 →
5.
____N2 + ____O2 →
6.
____HgO →
7.
____Al2O3 + ____KOH + ____H2O →
8.
____HNO3 + ____Al2O3 →
9.
____CH3COOH + ____K2O →
10.
____LiOH + ____SO3 →
11.
____Li2O + ____H2O →
12.
____H2SO4 + ____CrO →
13.
____Na2O + ____ZnO →
14.
____Li2O + ____SO3 →
15.
____CH3COOH + ____Li2O →
16.
____K2O + ____P2O5 →
17.
____HCl + ____Fe2O3 →
18.
____SrO + ____H2O →
19.
____Al + ____O2 →
20.
____H3PO4 + ____MgO →
21.
____Li2O + ____SO2 →
22.
____N2O5 + ____H2O →
23.
____B + ____O2 →
24.
____KOH + ____CO2 →
25.
____H2SO4 + ____K2O →