1.02.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____LiOH + ____CO2 →
2.
____Al + ____O2 →
3.
____Mg(OH)2 + ____P2O5 →
4.
____PH3 + ____O2 →
5.
____H3PO4 + ____BaO →
6.
____Al2O3 + ____KOH + ____H2O →
7.
____HNO3 + ____NiO →
8.
____SO3 + ____H2O →
9.
____ZnO + ____NaOH + ____H2O →
10.
____CH3COOH + ____Li2O →
11.
____NaOH + ____P2O5 →
12.
____H2SO4 + ____ZnO →
13.
____Ca(OH)2 + ____CO2 →
14.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
15.
____H2SO4 + ____FeO →
16.
____HNO3 + ____Na2O →
17.
____Ca(OH)2 + ____P2O5 →
18.
____Li2CO3 →
19.
____Al2O3 + ____NaOH + ____H2O →
20.
____BaO + ____SO3 →
21.
____Al2O3 + ____NaOH + ____H2O →
22.
____P2O5 + ____H2O →
23.
____Mg(OH)2 + ____SO2 →
24.
____K2O + ____SO2 →
25.
____Fe + ____O2 →