1.02.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

11. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības un iegūšanu!

1.
____Mg(OH)2 + ____SO3 →
2.
____Ca(OH)2 + ____SO3 →
3.
____CH3COOH + ____MgO →
4.
____CH3COOH + ____CuO →
5.
____Na2O + ____H2O →
6.
____CaO + ____SiO2 →
7.
____SO3 + ____H2O →
8.
____K2O + ____SO3 →
9.
____ZnO + ____NaOH →
10.
____CH3COOH + ____K2O →
11.
____Li2O + ____SO3 →
12.
____HNO3 + ____PbO →
13.
____Fe + ____O2 →
14.
____K2O + ____ZnO →
15.
____S + ____O2 →
16.
____K2O + ____SiO2 →
17.
____CH3COOH + ____PbO →
18.
____Al4C3 + ____O2 →
19.
____MgO + ____H2O →
20.
____BaO + ____SO2 →
21.
____H3PO4 + ____BaO →
22.
____CaO + ____CO2 →
23.
____HCl + ____Cr2O3 →
24.
____H3PO4 + ____K2O →
25.
____Zn3P2 + ____O2 →