01.16. Sāļu ķīmiskās formulas I (2.)

9. klase

Uzraksti šādu vielu ķīmiskās formulas!

1.
Stroncija ortofosfāts
2.
Mangāna(II) nitrāts
3.
Vara(II) hlorīds
4.
Kalcija nitrāts
5.
Nātrija nitrāts
6.
Stroncija hlorīds
7.
Kalcija formiāts
8.
Sudraba hlorīds
9.
Kaļķakmens
10.
Mangāna(II) fluorīds
11.
Hroma(III) fosfāts
12.
Svina(II) jodīds
13.
Kalcija manganāts
14.
Svina(II) bromīds
15.
Magnija arsenāts
16.
Kalcija oksalāts
17.
Vara(II) bromīds
18.
Kālija jodīds
19.
Gallija hlorīds
20.
Kālija sulfīts