09.01. Ūdens ķīmiskās īpašības (2.)

8. klase

Uzraksti reakcijas vienādojumu, kas raksturo ūdens ķīmiskās īpašības!

1.
____Mg + ____H2O →
2.
____N2O5 + ____H2O →
3.
____MgO + ____H2O →
4.
____K + ____H2O →
5.
____Na2O + ____H2O →
6.
____Ba + ____H2O →
7.
____CaO + ____H2O →
8.
____Rb2O + ____H2O →
9.
____P2O5 + ____H2O →
10.
____Al + ____H2O →
11.
____CaSO4 . 0,5H2O + ____H2O →
12.
____Na + ____H2O →
13.
____F2 + ____H2O →
14.
____Ca + ____H2O →
15.
____SrO + ____H2O →