09.01. Ūdens ķīmiskās īpašības (2.)

8. klase

Uzraksti reakcijas vienādojumu, kas raksturo ūdens ķīmiskās īpašības!

1.
____Na + ____H2O →
2.
____C + ____H2O →
3.
____Ca + ____H2O →
4.
____SO2 + ____H2O →
5.
____F2 + ____H2O →
6.
____SO3 + ____H2O →
7.
____MgO + ____H2O →
8.
____Mg + ____H2O →
9.
____Cl2 + ____H2O →
10.
____Al + ____H2O →
11.
____Li + ____H2O →
12.
____Rb2O + ____H2O →
13.
____Na2O + ____H2O →
14.
____Cs2O + ____H2O →
15.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →