1.05.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (2.)

12. klase

Uzraksti vienādojumus pārvērtībām, kas reaksturo bāzu ķīmiskās īpašības!

1.
____NaOH + ____Zn(OH)2 →
2.
____HCl + ____NaOH →
3.
____NaOH + ____Si + ____H2O →
4.
____Cr(NO3)3 + ____Ba(OH)2 →
5.
____ZnO + ____KOH + ____H2O →
6.
____H3PO4 + ____NaOH →
7.
____KOH + ____Pb(OH)2 →
8.
____Al2O3 + ____KOH + ____H2O →
9.
____AlCl3 + ____KOH →
10.
____KOH + ____Mg(NO3)2 →
11.
____HBr + ____Mn(OH)2 →
12.
____Al2(SO4)3 + ____KOH →
13.
____ZnO + ____NaOH + ____H2O →
14.
____CH3COOH + ____Ca(OH)2 →
15.
____KOH + ____MnCl2 →