1.05.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (2.)

12. klase

Uzraksti vienādojumus pārvērtībām, kas reaksturo bāzu ķīmiskās īpašības!

1.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
2.
____ZnBr2 + ____NaOH →
3.
____HNO3 + ____Fe(OH)3 →
4.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
5.
____NaOH + ____NiCl2 →
6.
____KOH + ____MnSO4 →
7.
____KOH + ____Al(OH)3 →
8.
____HCl + ____Ba(OH)2 →
9.
____HBr + ____NaOH →
10.
____Al(NO3)3 + ____NaOH →
11.
____Al2O3 + ____KOH →
12.
____AlI3 + ____KOH →
13.
____NaOH + ____SO3 →
14.
____H2S + ____NaOH →
15.
____AlBr3 + ____KOH →