1.07.04. Sāļu ķīmiskās īpašības (1.)

12. klase

Uzraksti vienādojumus reakcijām, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašīobas!

1.
____C15H31COOK + ____MgSO4 →
2.
(Šķīduma elektrolīze) ____KBr + ____H2O →
3.
____KMnO4 →
4.
____BaI2 + ____K3PO4 →
5.
____HI + ____BaCO3 →
6.
____NaOH + ____Fe(NO3)3 →
7.
____ZnCl2 + ____K2S →
8.
____Al2(SO4)3 + ____BaBr2 →
9.
____Mg + ____Pb(NO3)2 →
10.
____C17H35COOK + ____Mg(HCO3)2 →
11.
____HI + ____CaCO3 →
12.
____NaOH + ____AgNO3 →
13.
____Zn + ____Sn(NO3)2 →
14.
____(CH3COO)2Pb + ____K2S →
15.
____Mg + ____CuSO4 →
16.
____NaOH + ____MnCl2 →
17.
____Al + ____Cu(NO3)2 →
18.
____MgSO4 + ____K2CO3 →
19.
____Ca(NO3)2 + ____K2SiO3 →
20.
____NaOH + ____CuCl2 →