1.07.04. Sāļu ķīmiskās īpašības (1.)

12. klase

Uzraksti vienādojumus reakcijām, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašīobas!

1.
____Ba(OH)2 + ____Fe(NO3)3 →
2.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
3.
____Mg(HCO3)2 →
4.
____HNO3 + ____Ca(HCO3)2 →
5.
____KOH + ____CuSO4 →
6.
____Na3PO4 + ____NaH2PO4 →
7.
____Ba(OH)2 + ____FeCl3 →
8.
____HI + ____BaCO3 →
9.
____Al + ____Hg(NO3)2 →
10.
____(NH4)2CO3 →
11.
____Al + ____Pb(NO3)2 →
12.
____Fe(NO3)3 + ____Na3PO4 →
13.
____CH3COOH + ____Na2CO3 →
14.
____CaCl2 + ____K2CO3 →
15.
____C17H35COONa + ____Mg(HCO3)2 →
16.
____Ca(HCO3)2 + ____K2CO3 →
17.
____H2SO4 + ____Ca(HCO3)2 →
18.
____H2SO4 + ____(CH3COO)2Pb →
19.
____NaOH + ____(CH3COO)2Cu →
20.
____NaOH + ____CuCl2 →