1.07.04. Sāļu ķīmiskās īpašības (1.)

12. klase

Uzraksti vienādojumus reakcijām, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašīobas!

1.
____C17H35COOK + ____Mg(HCO3)2 →
2.
____CrSO4 + ____Ba(NO3)2 →
3.
____KOH + ____Fe(NO3)3 →
4.
____HI + ____BaCO3 →
5.
____Mn(NO3)2 + ____Na2S →
6.
____CH3COOH + ____NaHCO3 →
7.
____FeSO4 + ____K2S →
8.
____HI + ____K2CO3 →
9.
____Zn + ____(CH3COO)2Pb →
10.
____Al + ____AgNO3 →
11.
____ZnCl2 + ____AgNO3 →
12.
____Mg + ____CuBr2 →
13.
____NaOH + ____CuCl2 →
14.
____CuCl2 + ____Fe →
15.
____CH3COOH + ____K2CO3 →
16.
____NaOH + ____Ni(NO3)2 →
17.
____H2SO4 + ____Mg(HCO3)2 →
18.
____NaOH + ____AgNO3 →
19.
____Mg + ____Cu(NO3)2 →
20.
____Ca(HCO3)2 + ____Na2CO3 →