1.04.02. Skābju ķīmiskās īpašības (3.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības!

1.
____HNO3 + ____BaCO3 →
2.
____H2SO4 + ____NaCl →
3.
____HCl + ____MgCO3 →
4.
____HCl + ____(CuOH)2CO3 →
5.
____CH3COOH + ____MgCO3 →
6.
____H2SO4 + ____Ca(HCO3)2 →
7.
____HCl + ____Zn(OH)2 →
8.
____H3PO4 + ____NH3 →
9.
____H2SO4 + ____FeS →
10.
____CH3COOH + ____PbO →
11.
____HCl + ____CaCO3 →
12.
____HNO3 + ____MgCO3 →
13.
____H3PO4 + ____Fe →
14.
____CH3COOH + ____CaCO3 →
15.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
16.
____HNO3 + ____Ca(HCO3)2 →
17.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
18.
____H2SO4 + ____(CuOH)2CO3 →
19.
____HCl + ____Na3[Al(OH)6] →
20.
____HNO3 + ____ZnCO3 →
21.
____CH3COOH + ____Ca(OH)2 →
22.
____HCl + ____Mg2Si →
23.
____H2SO4 + ____Fe →
24.
____HCl + ____Na2CO3 →
25.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →