1.04.02. Skābju ķīmiskās īpašības (3.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības!

1.
____H2SO4 + ____Cr(OH)3 →
2.
____CH3COOH + ____NaHCO3 →
3.
____HCl + ____FeS →
4.
____H2SO4 + ____NaCl →
5.
____HCl + ____K2CO3 →
6.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
7.
____H3PO4 + ____K2CO3 →
8.
____HCl + ____Na3[Al(OH)6] →
9.
____H3PO4 + ____Fe →
10.
____CH3COOH + ____Mg →
11.
____HCl + ____Al →
12.
____H3PO4 + ____Ca3(PO4)2 →
13.
____H2SO3 →
14.
____HCl + ____Al(OH)3 →
15.
____HCl + ____Zn(OH)2 →
16.
____H2SO4 + ____Al2O3 →
17.
____H2SO4 + ____Ag →
18.
____HCl + ____Na2CO3 →
19.
____HCl + ____NH3 →
20.
____H2SO4 + ____Fe2O3 →
21.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
22.
____H2SO4 + ____Al →
23.
____HCl + ____Fe2O3 →
24.
____HNO3 + ____BaCO3 →
25.
____HCl + ____Fe →