1.04.02. Skābju ķīmiskās īpašības (3.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības!

1.
____HCl + ____Zn(OH)2 →
2.
____HCl + ____Al(OH)3 →
3.
____CH3COOH + ____NH3 →
4.
____CH3COOH + ____MgCO3 →
5.
____HNO3 + ____Ag2CO3 →
6.
____H3PO4 + ____K2CO3 →
7.
____CH3COOH + ____PbO →
8.
____HCl + ____Na2[Zn(OH)4] →
9.
____H2SO4 + ____NH3 →
10.
____HCl + ____FeS →
11.
____HNO3 + ____MgCO3 →
12.
____HNO3 + ____ZnCO3 →
13.
____H2SO4 + ____(CuOH)2CO3 →
14.
____HCl + ____MgCO3 →
15.
____HNO3 + ____Ca(HCO3)2 →
16.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
17.
____H2SO4 + ____Al →
18.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
19.
____HCl + ____CaCO3 →
20.
____H2SO4 + ____Al2O3 →
21.
____H3PO4 + ____Na3PO4 →
22.
____CH3COOH + ____NaHCO3 →
23.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
24.
____H2SO4 + ____Fe2O3 →
25.
____H2SO4 + ____C →