1.04.02. Skābju ķīmiskās īpašības (2.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības!

1.
____HI + ____Fe →
2.
____CH3COOH + ____NH3 →
3.
____Cu + ____HNO3 →
4.
____HNO3 + ____P + ____H2O →
5.
____H2SO4 + ____C →
6.
____Pb + ____HNO3 →
7.
____H2SO4 + ____Cu →
8.
____HNO3 + ____NH3 →
9.
____H2O + ____CO2 + ____NH3 →
10.
____HNO3 + ____C →
11.
____HCl + ____NH3 →
12.
____H2S + ____H2SO3 →
13.
____HCl + ____K2Cr2O7 →
14.
____Fe + ____HNO3 →
15.
____Ag + ____HNO3 →
16.
____Sn + ____HNO3 →
17.
____H2SO4 + ____Ag →
18.
____HI + ____Br2 →
19.
____H2S + ____SO2 →
20.
____H2SO4 + ____S →