1.04.02. Skābju ķīmiskās īpašības (2.)

12. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības!

1.
____HNO3 + ____C →
2.
____HNO3 + ____P + ____H2O →
3.
____H2SO4 + ____S →
4.
____Mg + ____HNO3 →
5.
____Sn + ____HNO3 →
6.
____Hg + ____HNO3 →
7.
____CH3COOH + ____Mg →
8.
____H2S + ____H2SO3 →
9.
____HCl + ____NH3 →
10.
____H3PO4 + ____NH3 →
11.
____H2SO4 + ____Ag →
12.
____HCl + ____KMnO4 →
13.
____HI + ____Br2 →
14.
____Ag + ____HNO3 →
15.
____HI + ____KMnO4 →
16.
____H2O + ____CO2 + ____NH3 →
17.
____H2SO4 + ____NH3 →
18.
____H2SO3 + ____Cl2 + ____H2O →
19.
____HNO3 + ____S →
20.
____H2SO4 + ____C →