09.01.Bāzu ķīmiskās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības!

1.
____Ba(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 →
2.
____Fe(OH)2 →
3.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →
4.
____ZnO + ____KOH →
5.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
6.
____NaOH + ____P2O5 →
7.
____Ca(OH)2 →
8.
____Cr(OH)2 →
9.
____Al2O3 + ____KOH →
10.
____Ba(OH)2 + ____SO3 →
11.
____KOH + ____Mg(NO3)2 →
12.
____Al + ____KOH + ____H2O →
13.
____KOH + ____MgSO4 →
14.
____H3PO4 + ____KOH →
15.
____HBr + ____Fe(OH)2 →