09.01.Bāzu ķīmiskās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības!

1.
____H2SO4 + ____Fe(OH)2 →
2.
____H2SO4 + ____Mn(OH)2 →
3.
____Ca(OH)2 + ____SO2 →
4.
____H3PO4 + ____NaOH →
5.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
6.
____Al2O3 + ____NaOH →
7.
____H2SO4 + ____NaOH →
8.
____H2S + ____NaOH →
9.
____Fe(OH)3 →
10.
____HCl + ____Ba(OH)2 →
11.
____H2SO4 + ____Ba(OH)2 →
12.
____HNO3 + ____Cu(OH)2 →
13.
____H3PO4 + ____KOH →
14.
____H3PO4 + ____Mg(OH)2 →
15.
____Ca(OH)2 + ____SO3 →