09.01.Bāzu ķīmiskās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības!

1.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
2.
____HBr + ____Ca(OH)2 →
3.
____Al + ____KOH + ____H2O →
4.
____Ca(OH)2 + ____CO2 →
5.
____LiOH + ____CO2 →
6.
____LiOH →
7.
____KOH + ____Fe(NO3)3 →
8.
____KOH + ____(CH3COO)2Cu →
9.
____Mg(OH)2 + ____SO2 →
10.
____KOH + ____Zn(OH)2 →
11.
____NaOH + ____AgNO3 →
12.
____Ba(OH)2 + ____Fe2(SO4)3 →
13.
____KOH + ____Fe2(SO4)3 →
14.
____H2SO4 + ____NaOH →
15.
____NaOH + ____Al(OH)3 →