09.01. Bāzu ķīmiskās īpašības (1.)

10. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības!

1.
____HCl + ____NaOH →
2.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →
3.
____Ca(OH)2 + ____P2O5 →
4.
____KOH + ____CO2 →
5.
____HCl + ____Cr(OH)2 →
6.
____HBr + ____Cu(OH)2 →
7.
____KOH + ____NiCl2 →
8.
____Mg(OH)2 + ____P2O5 →
9.
____HBr + ____NaOH →
10.
____NaOH + ____CuCl2 →
11.
____H2S + ____NaOH →
12.
____NaOH + ____SO2 →
13.
____NaOH + ____MnCl2 →
14.
____HCl + ____Mn(OH)2 →
15.
____Ca(OH)2 + ____CO2 →