09.01. Bāzu ķīmiskās īpašības (1.)

10. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības!

1.
____H2SO4 + ____NaOH →
2.
____NaOH + ____SO2 →
3.
____Ba(OH)2 + ____Na2CO3 →
4.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
5.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
6.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
7.
____KOH + ____SiO2 →
8.
____HBr + ____Mg(OH)2 →
9.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
10.
____Ba(OH)2 + ____FeCl3 →
11.
____CH3COOH + ____NaOH →
12.
____Cu(OH)2 →
13.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
14.
____HNO3 + ____KOH →
15.
____Ca(OH)2 + ____SO2 →