09.01. Bāzu ķīmiskās īpašības (1.)

10. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo bāzu ķīmiskās īpašības!

1.
____H3PO4 + ____KOH →
2.
____CH3COOH + ____KOH →
3.
____KOH + ____Fe(NO3)3 →
4.
____HCl + ____Mn(OH)2 →
5.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
6.
____H2SO4 + ____NaOH →
7.
____NaOH + ____SO3 →
8.
____NaOH + ____Cu(NO3)2 →
9.
____Mg(OH)2 →
10.
____HNO3 + ____Ba(OH)2 →
11.
____Fe(OH)3 →
12.
____H2S + ____NaOH →
13.
____KOH + ____Mg(NO3)2 →
14.
____HNO3 + ____Fe(OH)3 →
15.
____Mg(OH)2 + ____P2O5 →