07.03. Ūdeņraža iegūšanas paņēmieni (2.)

8. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kuru rezultātā veidojas ūdeņradis!

1.
____Al + ____H2O →
2.
____CH3COOH + ____Zn →
3.
____Li + ____H2O →
4.
____Zn + ____H2O →
5.
____H3PO4 + ____Li →
6.
____Rb + ____H2O →
7.
____H3PO4 + ____Na →
8.
____Sr + ____H2O →
9.
____HI + ____Zn →
10.
____CH4 →
11.
____HBr + ____Fe →
12.
____CH3COOH + ____Mg →
13.
____H2SO4 + ____Al →
14.
____HI + ____Mg →
15.
____K + ____H2O →