07.02. Ūdeņraža veidošanās metāliem reaģējot ar skābēm (2.)

8. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____H3PO4 + ____Li →
2.
____H3PO4 + ____Fe →
3.
____HI + ____Zn →
4.
____HI + ____Fe →
5.
____CH3COOH + ____Mg →
6.
____HBr + ____Zn →
7.
____HBr + ____Al →
8.
____HI + ____Mg →
9.
____HI + ____Al →
10.
____H2SO4 + ____Fe →
11.
____H3PO4 + ____Mg →
12.
____H2SO4 + ____Al →
13.
____CH3COOH + ____Zn →
14.
____HCl + ____Zn →
15.
____HBr + ____Mg →