07.02. Ūdeņraža veidošanās metāliem reaģējot ar skābēm (2.)

8. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____HI + ____Mg →
2.
____CH3COOH + ____Zn →
3.
____H2SO4 + ____Mg →
4.
____HBr + ____Mg →
5.
____HI + ____Fe →
6.
____HBr + ____Al →
7.
____CH3COOH + ____Mg →
8.
____HBr + ____Fe →
9.
____HI + ____Zn →
10.
____H2SO4 + ____Fe →
11.
____HBr + ____Zn →
12.
____H3PO4 + ____Li →
13.
____HI + ____Al →
14.
____HCl + ____Mg →
15.
____HCl + ____Fe →