07.01. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības (2.)

8. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo ūdeņraža ķīmiskās īpašības!

1.
____H2 + ____FeO →
2.
____H2 + ____Na →
3.
____H2 + ____Ba →
4.
____H2 + ____CuO →
5.
____H2 + ____SnO2 →
6.
____H2 + ____O2 →
7.
____H2 + ____MoO3 →
8.
____H2 + ____PbO →
9.
____H2 + ____Ca →
10.
____H2 + ____SnO →
11.
____H2 + ____F2 →
12.
____H2 + ____Fe2O3 →
13.
____H2 + ____WO3 →
14.
____H2 + ____S →
15.
____H2 + ____PbO2 →