07.01. Ūdeņraža ķīmiskās īpašības (2.)

8. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo ūdeņraža ķīmiskās īpašības!

1.
____H2 + ____Cl2 →
2.
____H2 + ____Fe2O3 →
3.
____H2 + ____S →
4.
____H2 + ____O2 →
5.
____H2 + ____SnO →
6.
____H2 + ____F2 →
7.
____H2 + ____Li →
8.
____H2 + ____N2 →
9.
____H2 + ____MoO3 →
10.
____H2 + ____Ba →
11.
____H2 + ____Fe3O4 →
12.
____H2 + ____FeO →
13.
____H2 + ____PbO →
14.
____H2 + ____WO3 →
15.
____H2 + ____Br2 →