1.05.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas reaksturo bāzu ķīmiskās īpašības!

1.
____HNO3 + ____KOH →
2.
____KOH + ____SO3 →
3.
____NaOH + ____(CH3COO)2Cu →
4.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
5.
____H2SO4 + ____Ca(OH)2 →
6.
____HCl + ____Fe(OH)2 →
7.
____KOH + ____SO2 →
8.
____Ba(OH)2 + ____P2O5 →
9.
____CH3COOH + ____Ba(OH)2 →
10.
____KOH + ____(CH3COO)2Cu →
11.
____ZnO + ____KOH →
12.
____Al2O3 + ____NaOH →
13.
____Mg(OH)2 + ____SO3 →
14.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
15.
____NaOH + ____SO2 →