1.05.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas reaksturo bāzu ķīmiskās īpašības!

1.
____H2S + ____KOH →
2.
____Zn + ____NaOH + ____H2O →
3.
____NaOH + ____SO3 →
4.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
5.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
6.
____HNO3 + ____KOH →
7.
____KOH + ____Fe2(SO4)3 →
8.
____HCl + ____Cu(OH)2 →
9.
____CH3COOH + ____KOH →
10.
____ZnO + ____NaOH + ____H2O →
11.
____Ca(OH)2 + ____Na2CO3 →
12.
____NaOH + ____CO2 →
13.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →
14.
____H2SO4 + ____Ba(OH)2 →
15.
____HNO3 + ____Mg(OH)2 →