1.05.02. Bāzu ķīmiskās īpašības (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas reaksturo bāzu ķīmiskās īpašības!

1.
____HCl + ____Fe(OH)3 →
2.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
3.
____Fe(OH)2 →
4.
____H2S + ____NaOH →
5.
____CH3COOH + ____Ba(OH)2 →
6.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
7.
____NaOH + ____MgSO4 →
8.
____NaOH + ____Al(OH)3 →
9.
____KOH + ____Cu(NO3)2 →
10.
____NaOH + ____SiO2 →
11.
____HNO3 + ____Ba(OH)2 →
12.
____KOH + ____FeCl3 →
13.
____NaOH + ____Fe2(SO4)3 →
14.
____HCl + ____Cu(OH)2 →
15.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →