1.04.02. Skābju ķīmiskās īpašības (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības!

1.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
2.
____HCl + ____Na2O →
3.
____H2SO4 + ____MgCO3 →
4.
____HCl + ____Fe →
5.
____HCl + ____KOH →
6.
____CH3COOH + ____Cu(OH)2 →
7.
____H3PO4 + ____CuO →
8.
____H2O + ____CO2 + ____NH3 →
9.
____CH3COOH + ____Mg(OH)2 →
10.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
11.
____CH3COOH + ____MgCO3 →
12.
____HCl + ____Ag2SO4 →
13.
____HCl + ____MgCO3 →
14.
____H2SO4 + ____Na2SiO3 →
15.
____HNO3 + ____Cr2O3 →