1.04.02. Skābju ķīmiskās īpašības (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības!

1.
____H2SO4 + ____MgO →
2.
____H2SO4 + ____K2O →
3.
____H2SO4 + ____KOH →
4.
____H3PO4 + ____Na2SiO3 →
5.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
6.
____HNO3 + ____Zn(OH)2 →
7.
____CH3COOH + ____CaO →
8.
____H2SO4 + ____K2CO3 →
9.
____H2SO4 + ____KCl →
10.
____HNO3 + ____Ba(OH)2 →
11.
____CH3COOH + ____MgCO3 →
12.
____HCl + ____Cr(OH)2 →
13.
____CH3COOH + ____Ba(OH)2 →
14.
____HCl + ____CaCO3 →
15.
____H2SO4 + ____Pb(NO3)2 →