1.04.02. Skābju ķīmiskās īpašības (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības!

1.
____H2SO4 + ____MgCO3 →
2.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
3.
____H2S + ____Mg →
4.
____CH3COOH + ____Mg →
5.
____HCl + ____CaCO3 →
6.
____HNO3 + ____NH3 →
7.
____H2SO4 + ____Zn →
8.
____HCl + ____NaOH →
9.
____HCl + ____Na2O →
10.
____HNO3 + ____ZnO →
11.
____HCl + ____K2O →
12.
____HCl + ____Ca →
13.
____H2SO4 + ____ZnO →
14.
____HNO3 + ____PbO →
15.
____H3PO4 + ____KOH →