1.03.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības!

1.
____H2 + ____FeO →
2.
____MnO2 + ____Al →
3.
____CaO + ____SO3 →
4.
____KOH + ____CO2 →
5.
____K2O + ____ZnO →
6.
____MgO + ____P2O5 →
7.
____BaO + ____SO2 →
8.
____H2 + ____PbO2 →
9.
____KOH + ____SO3 →
10.
____CaO + ____H2O →
11.
____BaO + ____H2O →
12.
____Na2O + ____SO2 →
13.
____HNO3 + ____CuO →
14.
____CH3COOH + ____CaO →
15.
____CH3COOH + ____Li2O →