1.03.03. Oksīdu ķīmiskās īpašības (1.)

12. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības!

1.
____NaOH + ____SiO2 →
2.
____ZnO + ____NaOH →
3.
____K2O + ____Al2O3 →
4.
____Na2O + ____SO2 →
5.
____CH3COOH + ____BaO →
6.
____HCl + ____CuO →
7.
____H2SO4 + ____ZnO →
8.
____CO2 →
9.
____HNO3 + ____ZnO →
10.
____H2 + ____SnO →
11.
____SO2 + ____O2 →
12.
____SO3 →
13.
____Ca(OH)2 + ____SO3 →
14.
____CaO + ____CO2 →
15.
____Ca(OH)2 + ____SO2 →