08.02. Skābju oksidējošās un reducējošās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____Pb + ____HNO3 →
2.
____Ag + ____HNO3 →
3.
____HI + ____Br2 →
4.
____H2SO3 + ____Cl2 + ____H2O →
5.
____Sn + ____HNO3 →
6.
____HCl + ____KMnO4 →
7.
____Mg + ____HNO3 →
8.
____Fe + ____HNO3 →
9.
____H2SO4 + ____Cu →
10.
____HCl + ____PbO2 →