08.02. Skābju oksidējošās un reducējošās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____HNO3 + ____C →
2.
____HCl + ____PbO2 →
3.
____Pb + ____HNO3 →
4.
____H2SO4 + ____Ag →
5.
____HCl + ____MnO2 →
6.
____HBr + ____KMnO4 →
7.
____HI + ____Br2 →
8.
____Fe + ____HNO3 →
9.
____HBr + ____MnO2 →
10.
____HNO3 + ____P + ____H2O →