07.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības!

1.
____HBr + ____ZnO →
2.
____BeO + ____KOH + ____H2O →
3.
____Na2O + ____BeO →
4.
____HCl + ____Fe2O3 →
5.
____KOH + ____CO2 →
6.
____K2O + ____Cr2O3 →
7.
____BaO + ____SO3 →
8.
____KOH + ____SiO2 →
9.
____MgO + ____P2O5 →
10.
____Ca(OH)2 + ____SO3 →
11.
____P2O5 + ____H2O →
12.
____Mg(OH)2 + ____SO3 →
13.
____H2SO4 + ____ZnO →
14.
____Cs2O + ____H2O →
15.
____K2O + ____SiO2 →
16.
____KOH + ____SO2 →
17.
____HCl + ____Al2O3 →
18.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
19.
____Li2O + ____SO2 →
20.
____HgO →