07.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības!

1.
____H2SO4 + ____Cr2O3 →
2.
____CaO + ____SO3 →
3.
____KOH + ____SO3 →
4.
____HCl + ____ZnO →
5.
____Cr2O3 + ____KOH →
6.
____CO2 →
7.
____H2SO4 + ____Fe2O3 →
8.
____CH3COOH + ____BaO →
9.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
10.
____Ca(OH)2 + ____SO3 →
11.
____MgO + ____SiO2 →
12.
____HCl + ____Cr2O3 →
13.
____KOH + ____SO2 →
14.
____ZnO + ____NaOH + ____H2O →
15.
____LiOH + ____SO3 →
16.
____Cs2O + ____H2O →
17.
____Rb2O + ____H2O →
18.
____H2O →
19.
____MgO + ____P2O5 →
20.
____H2SO4 + ____CuO →