07.05. Oksīdu ķīmiskās īpašības (2.)

10. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus pārvērtībām, kas raksturo oksīdu ķīmiskās īpašības!

1.
____Li2O + ____SO3 →
2.
____H2O2 →
3.
____HCl + ____CrO →
4.
____Al2O3 + ____NaOH + ____H2O →
5.
____LiOH + ____SO2 →
6.
____MgO + ____SO2 →
7.
____P2O5 + ____H2O →
8.
____KOH + ____CO2 →
9.
____HNO3 + ____Ag2O →
10.
____CO2 →
11.
____Na2O + ____ZnO →
12.
____LiOH + ____SO3 →
13.
____HNO3 + ____Fe2O3 →
14.
____NaOH + ____SO2 →
15.
____Ba(OH)2 + ____CO2 →
16.
____CH3COOH + ____BaO →
17.
____Ba(OH)2 + ____SO2 →
18.
____Ca(OH)2 + ____SO2 →
19.
____HCl + ____Fe2O3 →
20.
____KOH + ____SO2 →