06.05. Sāļu ķīmiskās īpašības (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērībām, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašības!

1.
____KOH + ____NiCl2 →
2.
____Mg + ____CuBr2 →
3.
____NaOH + ____NiSO4 →
4.
____KOH + ____Fe2(SO4)3 →
5.
____H2SO4 + ____K2SiO3 →
6.
____HBr + ____NaHCO3 →
7.
____Ca(NO3)2 + ____Na2SiO3 →
8.
____(CH3COO)2Pb + ____K2S →
9.
____MnCl2 + ____K2S →
10.
____Al + ____Pb(NO3)2 →
11.
____Al2(SO4)3 + ____BaI2 →
12.
____Al + ____Hg(NO3)2 →
13.
____HNO3 + ____Ag2CO3 →
14.
____BaCO3 →
15.
____Ca(OH)2 + ____Na2SiO3 →
16.
____CH3COOH + ____NaHCO3 →
17.
____HNO3 + ____K2CO3 →
18.
____Ca(OH)2 + ____K2SiO3 →
19.
____H2SO4 + ____Ba(NO3)2 →
20.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
21.
____KOH + ____MnSO4 →
22.
____CuSO4 →
23.
____Ba(OH)2 + ____FeCl3 →
24.
____Ba(OH)2 + ____K3PO4 →
25.
____Mg + ____Sn(NO3)2 →
26.
____CuCl2 + ____Fe →
27.
____KOH + ____CuSO4 →
28.
____NaOH + ____CuSO4 →
29.
____KNO3 →
30.
____Fe2(SO4)3 + ____Ba(NO3)2 →
31.
____H3PO4 + ____NaHCO3 →
32.
____Fe(NO3)2 + ____K3PO4 →
33.
____NaOH + ____CuCl2 →
34.
____CuCl2 + ____K2S →
35.
____Cr2(SO4)3 + ____BaCl2 →