06.05. Sāļu ķīmiskās īpašības (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus pārvērībām, kas raksturo sāļu ķīmiskās īpašības!

1.
____Zn + ____CuSO4 →
2.
____CuCl2 + ____K2S →
3.
____HNO3 + ____Na2CO3 →
4.
____Ca(OH)2 + ____Na2CO3 →
5.
____Mg + ____Pb(NO3)2 →
6.
____Mg + ____CuBr2 →
7.
____H2SO4 + ____Ba(NO3)2 →
8.
____H2SO4 + ____BaCl2 →
9.
____Zn + ____Pb(NO3)2 →
10.
____NaOH + ____CuSO4 →
11.
____HBr + ____Ca(HCO3)2 →
12.
____H2SO4 + ____(CH3COO)2Pb →
13.
____KNO3 →
14.
____KMnO4 →
15.
____NaHCO3 →
16.
____Ca(OH)2 + ____K2SiO3 →
17.
____H2SO4 + ____KNO3 →
18.
____KOH + ____Fe2(SO4)3 →
19.
____NaOH + ____Mn(NO3)2 →
20.
____H3PO4 + ____Na2CO3 →
21.
____HNO3 + ____Na2SiO3 →
22.
____MgCl2 + ____Na2CO3 →
23.
____HNO3 + ____Ca(HCO3)2 →
24.
____BaI2 + ____Pb(NO3)2 →
25.
____HI + ____CaCO3 →
26.
____Cu + ____Hg(NO3)2 →
27.
____Zn + ____CH3COOAg →
28.
____HI + ____Ca(HCO3)2 →
29.
____KOH + ____CuCl2 →
30.
____H2SO4 + ____NaHCO3 →
31.
____Fe2(SO4)3 + ____BaCl2 →
32.
____Ca(OH)2 + ____K2CO3 →
33.
____NaOH + ____CuCl2 →
34.
____Zn + ____(CH3COO)2Cu →
35.
____FeSO4 + ____K3PO4 →