05.01. Amfotēro hidroksīdu iegūšana un ķīmiskās īpašības (2.)

9. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____Al2(SO4)3 + ____KOH →
2.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
3.
____ZnCl2 + ____KOH →
4.
____ZnSO4 + ____KOH →
5.
____AlBr3 + ____KOH →
6.
____H2SO4 + ____Zn(OH)2 →
7.
____AlBr3 + ____NaOH →
8.
____Al2(SO4)3 + ____Ba(OH)2 →
9.
____Al2(SO4)3 + ____NaOH →
10.
____Al + ____H2O →
11.
____KOH + ____Zn(OH)2 →
12.
____Zn(OH)2 →
13.
____Al(OH)3 →
14.
____NaOH + ____Al(OH)3 →
15.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →