05.01. Amfotēro hidroksīdu iegūšana un ķīmiskās īpašības (2.)

9. klase

Uzraksti šādu ķīmisko reakciju vienādojumus!

1.
____AlI3 + ____NaOH →
2.
____Zn(OH)2 →
3.
____Al(OH)3 →
4.
____HNO3 + ____Al(OH)3 →
5.
____NaOH + ____Al(OH)3 →
6.
____KOH + ____Zn(OH)2 →
7.
____NaOH + ____Zn(OH)2 →
8.
____AlI3 + ____KOH →
9.
____AlBr3 + ____KOH →
10.
____AlCl3 + ____NaOH →
11.
____AlCl3 + ____KOH →
12.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
13.
____Al(NO3)3 + ____Ba(OH)2 →
14.
____HCl + ____Zn(OH)2 →
15.
____KOH + ____Al(OH)3 →