04.04. Skābju ķīmiskas īpašības (2.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskas īpašības!

1.
____CH3COOH + ____MgO →
2.
____CH3COOH + ____CaO →
3.
____H2SO4 + ____Al(OH)3 →
4.
____H3PO4 + ____Na2O →
5.
____H2SO4 + ____MgO →
6.
____HCl + ____Al →
7.
____HCl + ____Cu(OH)2 →
8.
____HBr + ____Al →
9.
____H3PO4 + ____Na →
10.
____HI + ____FeS →
11.
____HI + ____Na2CO3 →
12.
____HCl + ____Cr2O3 →
13.
____H2S + ____NaOH →
14.
____HCl + ____NaHCO3 →
15.
____HNO3 + ____NaHCO3 →
16.
____CH3COOH + ____Ag2O →
17.
____H3PO4 + ____NaOH →
18.
____HBr + ____Mn(OH)2 →
19.
____HCl + ____NaOH →
20.
____HBr + ____Cu(OH)2 →