04.04. Skābju ķīmiskas īpašības (2.)

9. klase

Uzraksti reakciju vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskas īpašības!

1.
____HI + ____Fe →
2.
____H2S + ____Mg →
3.
____HBr + ____Fe2O3 →
4.
____HI + ____Na2CO3 →
5.
____HBr + ____Cu(OH)2 →
6.
____HI + ____MgCO3 →
7.
____H2SiO3 →
8.
____H2SO4 + ____Ca(OH)2 →
9.
____HBr + ____Cr(OH)2 →
10.
____H2SO4 + ____Cu(OH)2 →
11.
____HCl + ____MnO →
12.
____HI + ____BaCO3 →
13.
____HBr + ____Na2CO3 →
14.
____H3PO4 + ____Li →
15.
____HNO3 + ____Na2O →
16.
____HCl + ____K2CO3 →
17.
____HCl + ____FeO →
18.
____HCl + ____NaHCO3 →
19.
____CH3COOH + ____BaO →
20.
____H3PO4 + ____Li2O →