3.01.02. Alkēnu, alkīnu un alkadiēnu nomenklatūra (1.)

11. klase

Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar šādu ķīmisko formulu!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.