3.01.01. Alkānu nomenklatūra (3.)

11. klase

Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar šādu struktūrformulu!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.