19.01. Uzdevums ĶĪMISKIE ELEMENTI. VIELAS UN TO PĀRVĒRTĪBAS (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder kompleksiem sāļiem; ja K2[Zn(OH)4] – raksti 1, ja LiAlO2 – raksti 2, ja Ba(HS)2 – raksti 3, ja Ca3(PO4)2 – raksti 4!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir beriliju saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar berilija hidroksīdu!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu Na2SiO3 • 5H2O!
4.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas pilnīgi disociējot vienam molam kālija karbonāta (atbilde – cipars)!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu Na2SO4 • 10H2O!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas kālija dihromātam reaģējot ar koncentrēto sālsskābi!
7.
Uzraksti, ko novēro, ja niķeļa(II) sulfāta šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas gaiši zaļas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas gaiši zilas nogulsnes – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu NaAl(SO4)2 • 12H2O!
9.
Uzraksti, kurš sāls praktiski nešķīst ūdenī; ja bārija nitrāts – raksti 1, ja kalcija bromīds – raksti 2, ja nātrija ortofosfāts – raksti 3, ja bārija sulfāts – raksti 4!
10.
Uzraksti, kurā jomā izmanto sērskābi; ja rūpniecībā kā izejvielu ražojot sēru – raksti 1, ja kā elektrolītu svina akumulatoros – raksti 2, ja kā izejvielu stikla ražošanā – raksti 3, ja pārtikas rūpniecībā kā saldinātāju – raksti 4!
11.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas pilnīgi disociējot vienam molam nātrija tetrahidroksocinkāta (atbilde – cipars)!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir silīciju saturošai vielai, kas veidojas cēzija hidroksīdam reaģējot ar silīcija oksīdu!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rūpniecībā kalpo par izejvielu, ražojot fosforskābi; ja PH3 – raksti 1, ja Zn3P2 – raksti 2, ja MgHPO4 – raksti 3, ja Ca3(PO4)2 – raksti 4!
14.
Uzraksti, ko novēro, ja dzelzs(III) hlorīda šķīdumam pielej kālija heksacianoferāta(II) šķīdumu; ja nekas nemainās – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas zaļas nogulsnes – raksti 4, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 5!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās alumīnija sulfāta šķīdumam pielejot bārija nitrāta šķīdumu!
16.
Uzraksti, kāda krāsa ir svina(II) sulfīdam (atbilde – viens vārds)!
17.
Uzraksti, ko novēro, ja caur kaļķūdeni laiž ogļskābo gāzi; ja šķīdums saduļķojas, un, turpinot laist ogļskābo gāzi, nekas nenotiek – raksti 1, ja šķīdums saduļķojas, un turpinot laist ogļskābo gāzi, šķīdums atkal kļūst dzidrs – raksti 2, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 3, ja izdalās brūna gāze – raksti 4!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīdam reaģējot ar sērskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 2:1!
19.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu kalcija nitrāts (atbilde – viens vārds)!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīniju saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar alumīnija oksīdu!
21.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu bārija hlorīds (atbilde – viens vārds)!
22.
Uzraksti, kuru vielu izmanto mājsaimniecībā kanalizācijas cauruļu tīrīšanai; ja nātrija hidroksīdu – raksti 1, ja magnija hidroksīdu – raksti 2, ja dzelzs(III) hidroksīdu – raksti 3, ja vara(II) hidroksīdu – raksti 4!
23.
Uzraksti, kāda krāsa ir kālija heksacianoferātam(III) (atbilde – viens vārds)!
24.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas pilnīgi disociējot vienam molam dzelzs(III) nitrāta (atbilde – cipars)!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bāriju saturošai vielai, kas veidojas bārija hidroksīdam reaģējot ar sālsskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
26.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder skābiem sāļiem; ja NaHCO3 – raksti 1, ja C6H12O6 – raksti 2, ja Fe(OH)2Cl – raksti 3, ja NH4F – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir šai vielai; ja KMnO4 – raksti 1, ja K2Cr2O7 – raksti 2, ja FeSO4 • 7H2O – raksti 3, ja MnCl2 • 4H2O – raksti 4!
28.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē svina(II) nitrāta šķīdums; ja ar cinku – raksti 1, ja ar nātrija hidroksīda šķīdumu – raksti 2, ja ar kālija sulfīda šķīdumu – raksti 3, ja ar silīcijskābi – raksti 4!
29.
Uzraksti, kāda krāsa ir vara(II) sulfīdam (atbilde – viens vārds)!
30.
Kādai vielai savienojoties ar ūdeni, veidojas litija hidroksīds. Uzraksti, kāds ir šīs vielas nosaukums!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīniju saturošai viela, kas veidojas rubīdija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar alumīniju!
32.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja AlP – raksti 1, ja PH3 – raksti 2, ja Al4C3 – raksti 3, ja Al2S3 – raksti 4!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas svina(IV) oksīdam reaģējot ar koncentrēto sālsskābi!
34.
Uzraksti, kāds ķīmiskās saites veids pastāv nātrija jodīdā (atbilde – viens vārds)!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās dzeramai sodai reaģējot ar etiķskābi!
36.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas etiķskābei pilnīgi izreaģējot ar magnija hidroksīdu!
37.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir beriliju saturošai vielai, kas veidojas kālija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar berilija hidroksīdu!
38.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar ūdeni!
39.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās dzelzs(II) sulfīdam reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
40.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!