19.01. Uzdevums ĶĪMISKIE ELEMENTI. VIELAS UN TO PĀRVĒRTĪBAS (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, ko novēro cinka sulfāta šķīdumam pielejot kālija hidroksīda šķīdumu; ja nogulsnes neveidojas– raksti 1, ja sākumā veidojas nogulsnes, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes izšķīst – raksti 2, ja sākuma nekas nenotiek, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, veidojas nogulsnes – raksti 3, ja nogulsnes veidojas, un, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes neizzūd – raksti 4!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar fosfora(V) oksīdu!
3.
Uzraksti, ko novēro, ja kālija hidroksīda šķīduma un fenolftaleīna maisījumam pielej slāpekļskābi; ja maisījums krāsojas aveņsarkans – raksti 1, ja maisījums atkrāsojas – raksti 2, ja maisījums krāsojas zils – raksti 3, ja maisījums kļūst dzeltens – raksti 4!
4.
Kādai vienkāršai vielai reaģējot ar ūdeni, notika aizvietošanas reakcija, turklāt viens no reakcijas produktiem bija stroncija hidroksīds. Uzraksti kāda ir šīs vienkāršas vielas ķīmiskā formula!
5.
Uzraksti, kurš sāls ir galvenā kaulu minerālsastāvdaļa; ja kalcija karbonāts – raksti 1, ja kalcija fosfāts – raksti 2, ja magnija silikāts – raksti 3, ja bārija sulfāts – raksti 4!
6.
Uzraksti, kurā vielā pastāv jonu ķīmiskā saite; ja karborundā SiC – raksti 1, ja borazonā BN – raksti 2, ja nātrija hlorīdā NaCl – raksti 3, ja fluorūdeņradī HF – raksti 4!
7.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder bāziskiem sāļiem; ja CaSO4 • 0,5H2O – raksti 1, ja NH4NO3 – raksti 2, ja MgHPO4 – raksti 3, ja ZnOHCl – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāda krāsa ir svina(II) sulfātam (abilde – viens vārds)!
9.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja kālija sulfīda un sudraba nitrāta – raksti 1, ja sudraba nitrāta un nātrija ortofosfāta – raksti 2, ja vara(II) hlorīda un amonija sulfīda – raksti 3, ja kālija karbonāta un kalcija nitrāta – raksti 4!
10.
Kālija oksīdu ievietoja ūdenī. Uzraksti, kā mainās krāsa, ja iegūtam šķīdumam pievieno indikatoru; ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 1, ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 2, ja fenolftaleīns kļūst aveņsarkans – raksti 3, ja lakmuss atkrāsojas – raksti 4!
11.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder bāziskiem sāļiem; ja Na3[Al(OH)6] – raksti 1, ja CaOHNO3 – raksti 2, ja NH4HCO3 – raksti 3, ja CH3COOH – raksti 4!
12.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas pilnīgi disociējot vienam molam kālija heksacianoferāta(III) (atbilde – cipars)!
13.
Uzraksti, kāda krāsa ir svina(II) hlorīdam (atbilde – viens vārds)!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums (pēc IUPAC) ir vielai, kas veidojas nātrija hidroksīdam reaģējot ar ogļskābo gāzi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
15.
Uzraksti, kurš metāliskā elementa hidroksīds pieder sārmiem; ja alumīnija hidroksīds – raksti 1, ja dzelzs(II) hidroksīds – raksti 2, ja rubīdija hidroksīds – raksti 3, ja kadmija hidroksīds – raksti 4!
16.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja magnija sulfāta un bārija jodīda – raksti 1, ja cinka bromīda un sudraba nitrāta – raksti 2, ja kalcija hlorīda un nātrija sulfīta – raksti 3, ja svina(II) nitrāta un kālija sulfīda – raksti 4!
17.
Uzraksti, kurā jomā izmanto ortofosforskābi; ja mājsaimniecībā kanalizācijas cauruļu tīrīšanai – raksti 1, ja rūpniecībā ka izejvielu minerālmēslojumu ražošanā – raksti 2, ja kā elektrolītu akumulatoros – raksti 3, ja kā izejvielu plastmasu ražošanā – raksti 4!
18.
Uzraksti, kuru vielu izmanto akumulatoru un galvanisko elementu elektrolītos; ja kalcija hidroksīdu – raksti 1, ja dzelzs(II) hidroksīdu – raksti 2, ja kālija hidroksīdu – raksti 3, ja svina(II) hidroksīdu – raksti 4!
19.
Uzraksti, kāds ķīmiskās saites veids pastāv kālija hlorīdā (atbilde – viens vārds)!
20.
Bāriju ievietoja ūdenī. Uzraksti, kā mainās krāsa, ja iegūtam šķīdumam pievieno indikatoru; ja metiloranžs atkrāsojas – raksti 1, ja lakmuss kļūst zils – raksti 2, ja fenolftaleīns atkrāsojas – raksti 3, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 4!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas alumīnija karbīdam reaģējot ar ūdeni!
22.
Uzraksti, kāda krāsa ir kālija heksacianoferātam(III) (atbilde – viens vārds)!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, elektrolizējot kalcija hlorīda šķīdumu!
24.
Uzraksti, kurš sāls praktiski nešķīst ūdenī; ja amonija hlorīds – raksti 1, ja kālija permanganāts – raksti 2, ja svina(II) sulfīds – raksti 3, ja nātrija hidrogēnkarbonāts – raksti 4!
25.
Uzraksti, ko novēro, ja paskābinātām kālija permanganāta šķīdumam pielej nātrija sulfīta šķīdumu; ja šķīdums atkrāsojas – raksti 1, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 2, ja šķīdums kļūst tumši zaļš – raksti 3, ja šķīdums krāsojas rozā krasā – raksti 4, ja nekas nemainās – raksti 5!
26.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder kompleksiem sāļiem; ja Na2SO4 • 10H2O – raksti 1, ja AgNO3 – raksti 2, ja P2S5 – raksti 3, ja [Cu(H2O)4]Cl2 – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīdam reaģējot ar ogļskābo gāzi!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas izgulsnējās sālsskābei reaģējot ar nātrija palmitātu!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku saturošai viela, kas veidojas kālija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar cinku!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās nātrija sulfīda šķīdumam pielejot svina(II) acetāta šķīdumu!
31.
Uzraksti, kāds nosaukums ir cinku saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar cinka oksīdu!
32.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja kalcija bromīda un kālija karbonāta – raksti 1, ja bārija hlorīda un cinka sulfāta – raksti 2, ja nātrija jodīda un sudraba nitrāta – raksti 3, ja magnija acetāta un kālija silikāta – raksti 4!
33.
Kādai vielai savienojoties ar ūdeni, veidojas kalcija hidroksīds. Uzraksti, kāda ir šīs vielas ķīmiskā formula!
34.
Saskaiti un uzraksti, cik protonu satur viena slāpekļskābes molekula!
35.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja bārija bromīda un nātrija karbonāta – raksti 1, ja kālija jodīda un svina(II) nitrāta – raksti 2, ja kalcija nitrāta un kālija karbonāta – raksti 3, ja nātrija sulfīda un dzelzs(II) hlorīda – raksti 4!
36.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja amonija jodīda un svina(II) nitrāta – raksti 1, ja kālija sulfīda un sudraba nitrāta – raksti 2, ja sudraba nitrāta un nātrija jodīda – raksti 3, ja alumīnija sulfāta un bārija bromīda – raksti 4!
37.
Uzraksti, ko novēro, ja nātrija hidroksīda šķīduma un fenolftaleīna maisījumam pielej slāpekļskābi; ja maisījums atkrāsojas – raksti 1, ja maisījums krāsojas aveņsarkans – raksti 2, ja maisījums krāsojas zils – raksti 3, ja maisījums kļūst dzeltens – raksti 4!
38.
Uzraksti, kuram reakcijas veidam pieder ķīmiskā reakcija starp nātriju un ūdeni; ja savienošanas reakcija – raksti 1, ja sadalīšanas reakcija – raksti 2, ja aizvietošanas reakcija – raksti 3, ja apmaiņas reakcija – raksti 4!
39.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
40.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir silīciju saturošai vielai, kas veidojas kālija hidroksīdam reaģējot ar silīcija oksīdu!