10.01. Uzdevums ĶĪMISKIE ELEMENTI. VIELAS UN TO PĀRVĒRTĪBAS (1.)

9. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja HCl – raksti 1, ja KCl – raksti 2, ja Cl2O – raksti 3, ja SCl4 – raksti 4!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir jodu saturošām savienojumam, kas veidojas jodūdeņražskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar bromu!
4.
Uzraksti, ko novēro, ja magnija gabaliņu ievieto jodūdeņražskābē; ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 1, ja šķīdums kļūst dzeltens – raksti 2, ja nekādas izmaiņas nenovēro – raksti 3, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 4!
5.
Uzraksti, kāda ir ķīmiskā vienādojuma kreisā puse, ja vienādojuma labā puse izskatās šādi: → 2KCl + 3O2!
6.
Uzraksti, kuru oksīdu izmanto cukura, celulozes un papīra ražošanā kā balinātāju; ja oglekļa(IV) oksīdu – raksti 1, ja sēra(IV) oksīdu – raksti 2, ja mangāna(IV) oksīdu – raksti 3, ja alvas(IV) oksīdu – raksti 4!
7.
Uzraksti, kāda krāsa ir sēra kristāliem; ja balta – raksti 1, ja dzeltena – raksti 2, ja brūna – raksti 3, ja sarkanbrūna – raksti 4!
8.
Uzraksti, kā indikators krāsojas sēra(IV) oksīda šķīdumā; ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 1, ja metiloranžs kļūst dzeltens – raksti 2, ja fenolftaleīns kļūst aveņsarkans – raksti 3, ja lakmuss kļūst zils – raksti 4!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bārija sālim, kuram sadaloties veidojas divas vielas, turklāt viena no tām ir oglekļa(IV) oksīds!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
11.
Uzraksti, kāda krāsa parasti ir hroma(III) sāļu šķīdumiem (atbilde – viens vārds)!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās kālija hidroksīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
13.
Aprēķini un uzraksti, kāda molmasa ir pirofosforskābei H4P2O7 (g/mol; atbildē – vesels skaitlis)!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas vara(II) oksīdam reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja etiķskābes šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas dzelzim reaģējot ar sālsskābi!
17.
Uzraksti, kāda krāsa ir nogulsnēm, kas veidojas sērūdeņražskābei reaģējot ar svina(II) acetāta šķīdumu (atbildē – viens vārds)!
18.
Uzraksti, kāda krāsa ir vara(II) sulfātam (atbilde – viens vārds)!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fluoru saturošām savienojumam, kas veidojas fluorūdeņražskābei reaģējot ar nātrija oksīdu!
20.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja litija karbonāts reaģē ar slāpekļskābi!
21.
Uzraksti, kura skābe tīra veidā nepastāv (pastāv tikai šķīduma veidā); ja sērskābe – raksti 1, ja slāpekļskābe – raksti 2, ja fosforskābe – raksti 3, ja sālsskābe – raksti 4!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir fluoru saturošām savienojumam, kas veidojas fluorūdeņražskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
23.
Uzraksti, kurš iezis ir sastopams Latvijas dabā; ja krīts – raksti 1, ja kaļķakmens – raksti 2, ja marmors – raksti 3, ja akmenssāls – raksti 4!
24.
Uzraksti, kāda ir glaubersāls ķīmiskā formula!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir silīciju saturošai vielai, kas veidojas kālija hidroksīdam reaģējot ar silīcija oksīdu!
26.
Uzraksti, kura viela var reaģēt ar sālsskābi; ja skābeklis – raksti 1, ja dzīvsudrabs – raksti 2, ja dzelzs(II) sulfīds – raksti 3, ja kalcija sulfāts – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu MnCl2 • 4H2O!
28.
Uzraksti, kura viela var reaģēt ar kālija hlorīdu; ja nātrija sulfāts – raksti 1, ja cinka hidroksīds – raksti 2, ja sudraba nitrāts – raksti 3, svins – raksti 4!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas hroma(III) oksīdam reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
30.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu ZnF2 • 4H2O!
31.
Uzraksti, kāda krāsa ir nogulsnēm, kas veidojas nātrija jodīda šķīdumam pielejot svina(II) nitrāta šķīdumu (atbilde – viens vārds)!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas bromūdeņražskābei pilnīgi izreaģējot ar magnija hidroksīdu!
33.
Uzraksti, kāda ir etiķskābes ķīmiskā formula!
34.
Saskaiti un uzraksti, cik elektronu satur viena slāpekļskābes molekula!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sadaloties veidojas svina(II) oksīds un ūdens!
36.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar etiķskābi!
37.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas kālija acetātam reaģējot ar sērskābi!
38.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas izdalās alumīnijam reaģējot ar atšķaidīto sērskābes šķīdumu!
39.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bromu saturošām savienojumam, kas veidojas bromūdeņražskābei reaģējot ar dzelzs(III) oksīdu!
40.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu ZnSO4 • 7H2O!