11.08. Uzdevums par tematu SĀĻI (1.)

10. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda krāsa ir mangāna(II) sāļu kristālhidrātiem (atbilde – viens vārds)!
2.
Uzraksti, kuru jonu klātbūtnē liesma iekrāsojas šādi; ja bārija jonu – raksti 1, ja nātrija jonu – raksti 2, ja kālija jonu – raksti 3, ja stroncija jonu – raksti 4!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu Na2[Zn(OH)4]!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu CuSO4 • 5H2O!
5.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja Ag2O – raksti 1, ja Ba(OH)2 – raksti 2, ja H3PO4 – raksti 3, ja MgS – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāda krāsa ir nātrija dihromātam (atbilde – viens vārds)!
7.
Uzraksti, ko novēro vara(II) sulfāta šķīdumam pielejot ožamo spirtu; ja veidojas melnas nogulsnes- raksti 1, ja šķīdums krāsojas tumši zils – raksti 2, ja veidojas oranžas nogulsnes – raksti 3, ja šķīdums krāsojas zaļš – raksti 4!
8.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja SBr2 – raksti 1, ja HBr – raksti 2, ja Br2O – raksti 3, ja NaBr – raksti 4!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar bārija hidroksīdu, ja vielu daudzuma attiecība reakcijā ir 2:1!
10.
Uzraksti, kāda krāsa ir dzelzs(III) rodanīda šķīdumam (atbilde – viens vārds)!
11.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder normāliem sāļiem; ja NaCl – raksti 1, ja KHCO3 – raksti 2, ja PF5 – raksti 3, ja (CuOH)2CO3 – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar sudraba oksīdu!
13.
Uzraksti, kāds kristāliskā režģa veids ir amonija jodīdam (atbilde – viens vārds)!
14.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu kalcija bromīds (atbilde – viens vārds)!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, ja laiž līdzstrāvu caur vara(II) nitrāta šķīdumu!
16.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā dzelzs(III) hlorīda un kālija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu Na2CO3 • 10H2O!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar litija hidroksīdu!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bromu saturošai saliktai vielai, kas rodas koncentrētai bromūdeņražskābei reaģējot ar mangāna(IV) oksīdu!
20.
Uzraksti, kāda krāsa ir kālija dihromātam (atbilde – viens vārds)!
21.
Uzraksti, kāda krāsa ir kālija permanganātam (atbilde – viens vārds)!
22.
Uzraksti, ko novēro alumīnija nitrāta šķīdumam pielejot klāt kālija karbonāta šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja nekādas izmaiņas nenovēro – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 4!
23.
Uzraksti, kāda ir sēra oksidēšanas pakāpe dzelzs(II) disulfīdā FeS2!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, ja laiž līdzstrāvu caur bārija nitrāta šķīdumu!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fluoru saturošai vielai, kas rodas, ja nātrija fluorīds reaģē ar koncentrētu sērskābi!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rodas sēram reaģējot ar magniju!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar kālija hidrogēnfosfātu!
28.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja H2SiF6 – raksti 1, ja Li2SiO3 – raksti 2, ja SiF4 – raksti 3, ja LiH – raksti 4!
29.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē bārija bromīds; ja ar sērskābi – raksti 1, ja ar hlorūdeni – raksti 2, ja ar nātrija nitrātu – raksti 3, ja ar kālija karbonātu – raksti 4!
30.
Uzraksti, kāda formula ir oglekli saturošai vielai, kas rodas kopā salejot alumīnija nitrāta un nātrija karbonāta šķīdumu!
31.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder skābiem sāļiem; ja Ca(HCO3)2 – raksti 1, ja Al2(SO4)3 – raksti 2, ja LiAlO2 – raksti 3, ja K2[Zn(OH)4] – raksti 4!
32.
Uzraksti, ko novēro, nātrija fosfāta šķīdumu pielejot indikatora šķīdumam; ja fenolftaleīns kļūst aveņsarkans – raksti 1, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 2, ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 3, ja violets lakmuss nemaina krāsu – raksti 4!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas vara(II) oksīdam reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
34.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas, pilnīgi disociējot vienam molam cinka sulfāta!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir mangānu saturošām savienojumam, kas veidojas koncentrētai sālsskābei reaģējot ar kālija permanganātu!