11.08. Uzdevums par tematu SĀĻI (2.)

10. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja NH4Cl – raksti 1, ja H2CrO4 – raksti 2, ja TlOH – raksti 3, ja CH4 – raksti 4!
2.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu stroncija bromīds (atbilde – viens vārds)!
3.
Uzraksti, kurš metāls var reaģēt ar vara(II) nitrātu; ja zelts – raksti 1, ja dzīvsudrabs – raksti 2, ja platīns – raksti 3, ja cinks – raksti 4!
4.
Uzraksti, ko novēro dzelzs(II) nitrāta šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu K3[Fe(CN)6]
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas alumīnija hidroksonitrātam reaģējot ar slāpekļskābi!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu Al(NO3)3 • 9H2O!
8.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu CuSO4 • 5H2O!
9.
Uzraksti, kurā gadījumā sudraba nitrāta šķīdumam pievienojot reaģentu A, veidojas baltas nogulsnes, kas nešķīst slāpekļskābē, bet šķīst ožamajā spirtā; ja reaģents A ir oglekļa(IV) hlorīds – raksti 1, ja reaģents A ir kālija hlorīds – raksti 2, ja reaģents A ir nātrija fluorīds – raksti 3, ja reaģents A ir kalcija jodīds – raksti 4!
10.
Uzraksti, kurā jomā un kādiem nolūkiem izmanto amonija hidrogēnfosfātu; ja pārtikas rūpniecībā ka garšvielu – raksti 1, ja kulinārija ka mīklas irdinātāju – raksti 2, ja lauksaimniecībā ka minerālmēslojumu – raksti 3, ja cementa ražošanā ka izejvielu – raksti 4!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās vara(II) hlorīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
12.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja magnija sulfāta un bārija jodīda – raksti 1, ja cinka bromīda un sudraba nitrāta – raksti 2, ja dzelzs(II) sulfāta un kālija sulfīda – raksti 3, ja nātrija jodīda un svina(II) nitrāta – raksti 4!
13.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas litija karbonātam reaģējot ar slāpekļskābi!
14.
Uzraksti, ko novēro, ja zelta gabaliņu ievieto sālsskābē; ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja neko nenovēro – raksti 3, ja izdalās liels siltuma daudzums – raksti 4!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir alumīniju saturošai vielai, kas veidojas alumīnijam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
16.
Uzraksti, kāda ir hlora oksidēšanas pakāpe stroncija perhlorātā!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu, ja vielu daudzuma attiecība reakcijā ir 1:3!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās jodūdeņražskābeiskābei reaģējot ar svina(II) acetāta šķīdumu!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas atšķaidītai slāpekļskābei reaģējot ar sudrabu!
20.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu kalcija hlorīds (atbilde – viens vārds)!
21.
Uzraksti, kāda ir stroncija bromīta ķīmiskā formula!
22.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja HCl – raksti 1, ja KCl – raksti 2, ja Cl2O – raksti 3, ja SCl4 – raksti 4!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu ZnSO4 • 7H2O!
24.
Uzraksti, kūru vielu izmanto kā koagulantu dzeramā ūdens sagatavošanā; ja CaSO4 • 2H2O – raksti 1, ja CuSO4 • 5H2O – raksti 2, ja MgSO4 • 7H2O – raksti 3, ja Al2(SO4)3 • 18H2O – raksti 4!
25.
Uzraksti, kuru jonu klātbūtnē liesma iekrāsojas šādi; ja kālija jonu – raksti 1, ja nātrija jonu – raksti 2, ja vara jonu – raksti 3, ja bārija jonu – raksti 4!
26.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas kālija karbonātam reaģējot ar fosforskābi!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās alumīnija sulfāta šķīdumam pielejot bārija nitrāta šķīdumu!
28.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja dzelzs(II) sulfāta un kālija heksacianoferāta(III) – raksti 1, ja svina(II) acetāta un amonija sulfīda – raksti 2, ja nātrija hromāta un magnija sulfāta – raksti 3, ja sudraba nitrāta un stroncija hlorīda – raksti 4!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hromu saturošām savienojumam, kas veidojas koncentrētai sālsskābei reaģējot ar kālija dihromātu!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, ja laiž līdzstrāvu caur sudraba nitrāta šķīdumu!
31.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu K2[Pb(OH)4]!
32.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja litija karbonāts reaģē ar slāpekļskābi!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir sālim, kas veidojas karsējot kālija permanganātu!
34.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja dzelzs(II) hlorīda un amonija sulfīda – raksti 1, ja kālija heksacianoferāta(II) un dzelzs(III) sulfāta – raksti 2, ja sudraba nitrāta un nātrija ortofosfāta – raksti 3, ja svina(II) nitrāta un nātrija jodīda – raksti 4!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku saturošai vielai, kas veidojas cinkam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
36.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar sudrabu!
37.
Uzraksti, kāds nosaukums ir magniju saturošai vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
38.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja bārija hlorīda un nātrija karbonāta – raksti 1, ja magnija jodīda un sudraba nitrāta – raksti 2, ja dzelzs(II) bromīda un kālija sulfīda – raksti 3, ja nātrija ortofosfāta un sudraba nitrāta – raksti 4!
39.
Uzraksti, ko novēro, ja dzelzs(III) hlorīda šķīdumam pielej amonija rodanīda šķīdumu; ja šķīdums krāsojas asinssarkans – raksti 1, ja šķīdums kļūst zaļš – raksti 2, ja šķīdums kļūst dzeltens – raksti 3, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 4, ja nekas nemainās – raksti 5!
40.
Uzraksti, kāda krāsa ir gāzveida vielai, kas izdalās koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar varu!