11.08. Uzdevums par tematu SĀĻI (2.)

10. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, ko novēro, ja sudraba gabaliņu ievieto etiķskābes šķīdumā; ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 1, ja šķīdums krāsojas balts – raksti 2, ja nekādas izmaiņas nenovēro – raksti 3, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 4!
2.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu stroncija hlorīds (atbilde – viens vārds)!
3.
Uzraksti, ko novēro, ja zelta gabaliņu ievieto etiķskābes šķīdumā; ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 1, ja neko nenovēro – raksti 2, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 3, ja izdalās liels siltuma daudzums – raksti 4!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas dzelzim reaģējot ar jodūdeņražskābi!
5.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu kalcija bromīds (atbilde – viens vārds)!
6.
Uzraksti, kāda krāsa ir dzelzs(II) sulfāta heptahidrātam (atbilde – viens vārds)!
7.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas kālija karbonātam reaģējot ar fosforskābi!
8.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja bārija hlorīda un nātrija karbonāta – raksti 1, ja magnija jodīda un sudraba nitrāta – raksti 2, ja dzelzs(II) bromīda un kālija sulfīda – raksti 3, ja nātrija ortofosfāta un sudraba nitrāta – raksti 4!
9.
Uzraksti, kurš sāls ir galvenā gliemežnīcas sastāvdaļa; ja bārija silikāts – raksti 1, ja magnija fosfāts – raksti 2, ja cinka sulfīds – raksti 3, ja kalcija karbonāts – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda krāsa ir kālija hromātam (atbilde – viens vārds)!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās magnija jodīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
12.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu (CH3COO)2Mg • 4H2O!
13.
Uzraksti, kāda formula ir sēru saturošai vielai, kas rodas kopā salejot kālija sulfīda un alumīnija nitrāta šķīdumu!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir jodu saturošām savienojumam, kas veidojas jodūdeņražskābei reaģējot ar dzelzi!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas (bez ūdens) paliek šķīdumā, pilnīgi elektrolizējot bārija jodīdu!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar berilija oksīdu!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz anoda, ja laiž līdzstrāvu caur sudraba nitrāta šķīdumu!
18.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder normāliem sāļiem; ja (ZnOH)2SO3 – raksti 1, ja LiHSO4 – raksti 2, ja Al(NO3)3 – raksti 3, ja SiF4 – raksti 4!
19.
Uzraksti, kāds ķīmiskās saites veids pastāv nātrija bromīdā (atbilde – viens vārds)!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, elektrolizējot kālija bromīda šķīdumu!
21.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder kompleksiem sāļiem; ja Fe2(SO4)3 – raksti 1, ja K3[Al(OH)6] – raksti 2, ja BaH2 – raksti 3, ja (CH3COO)2Ca – raksti 4!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu Fe3(PO4)2 • 8H2O!
24.
Uzraksti, ko novēro, kālija fosfāta šķīdumu pielejot indikatora šķīdumam; ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 1, ja fenolftaleīns kļūst aveņsarkans– raksti 2, ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 3, ja violets lakmuss nemaina krāsu – raksti 4!
25.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas magnija hidrogēnkarbonātam reaģējot ar sālsskābi!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas nātrija acetātam reaģējot ar sālsskābi!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir magniju saturošai vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar etiķskābi!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās hlorūdeņražskābeiskābei reaģējot ar sudraba nitrāta šķīdumu!
29.
Uzraksti, ko novēro cēzija fosfāta šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu; ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir jodu saturošām savienojumam, kas veidojas jodūdeņražskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu!
31.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas kalcija karbonātam reaģējot ar sālsskābi!
32.
Uzraksti, kāds kristāliskā režģa veids ir amonija hlorīdam (atbilde – viens vārds)!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas kālija acetātam reaģējot ar sālsskābi!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās kālija bromīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz anoda, elektrolizējot nātrija bromīda šķīdumu!
36.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja nātrija karbonāts reaģē ar sērskābi!
37.
Uzraksti, kāda krāsa ir sudraba hlorīdam (atbilde – viens vārds)!
38.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir šai vielai; ja K2CrO4 – raksti 1, ja FeSO4 • 7H2O – raksti 2, ja K3[Fe(CN)6] – raksti 3, ja CuSO4 • 5H2O – raksti 4!
39.
Uzraksti, kāda krāsa ir vara(II) sulfīdam (atbilde – viens vārds)!
40.
Uzraksti, ar kuru vielu reaģē sudraba hlorīds; ja ar ožamo spirtu – raksti 1, ja ar slāpekļskābi – raksti 2, ja ar ūdeni – raksti 3, ja ar vara(II) oksīdu – raksti 4!