2.12.09. Uzdevums par tematu VIA GRUPAS ELEMENTI (1.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda smarža ir sērskābei; ja vielai ir stipra asa smaka – raksti 1, ja vielai ir vājš patīkams aromāts – raksti 2, ja viela ož pēc sapuvušām olām – raksti 3, ja viela ir bez smaržas – raksti 4!
2.
Uzraksti, kuru izejvielu lieto rūpniecībā, ražojot sērskābi; ja nātrija disulfīdu Na2S2 – raksti 1, ja sulfurilhlorīdu SO2Cl2 – raksti 2, ja dzelzs(II) disulfīdu FeS2 - raksti 3, ja sēroglekli CS2 – raksti 4!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
4.
Uzrakti, kāds kristāliskā režģa veids ir skābeklim cietā agregātstāvoklī; ja atomu – raksti 1, ja jonu – raksti 2, ja molekulu – raksti 3, ja metāliskais – raksti 4!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās dzelzs(III) sulfāta šķīdumam reaģējot ar nātrija sulfīda šķīdumu!
6.
Uzraksti, cik elektronu ir skābekļa atoma kodola elektronapvalka ārējā enerģijas līmenī!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar kālija oksīdu!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošām savienojumam, kas veidojas ja sērūdeņradis reaģē ar nātrija hidroksīdu!
9.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā kālija sulfīda un svina(II) acetāta šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas salejot kopā alumīnija nitrāta un nātrija sulfīda šķīdumu!
11.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas, pilnīgi disociējot vienam molam kālija hidrogēnsulfāta!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas dzelzs(III) hidroksīdam reaģējot ar sērskābi!
13.
Uzraksti, kā skābeklis šķīst ūdenī (n.a.); ja ļoti labi šķīst – raksti 1, ja labi šķīst – raksti 2, ja slikti šķīst – raksti 3, ja absolūti nešķīst – raksti 4!
14.
Uzraksti, kāda ir vara vitriola ķīmiskā formula!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar kāliju!
16.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja magnija sulfāta un bārija jodīda – raksti 1, ja cinka bromīda un sudraba nitrāta – raksti 2, ja dzelzs(II) sulfāta un kālija sulfīda – raksti 3, ja nātrija jodīda un svina(II) nitrāta – raksti 4!
17.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā nātrija sulfīda un sudraba nitrāta šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 4!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar litija oksīdu!
19.
Uzraksti, ko novēro, ja vara(II) hidroksīda suspensijai pielej sērskābes šķīdumu; ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 1, ja nogulsnes izšķīst un veidojas bezkrāsains šķīdums – raksti 2, ja nogulsnes izšķīst un veidojas šķīdums, kuram ir zila krāsa – raksti 3, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 4!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošām savienojumam, kas veidojas kālija karbonātam jeb potašām reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
21.
Uzraksti, kuru minerālu agrāk izmantoja sarkanā pigmenta iegūšanai; ja pirītu FeS2 – raksti 1; ja cinkmāni ZnS – raksti 2, ja svina spīdi PbS – raksti 3, ja cinobru HgS – raksti 4!
22.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas, pilnīgi disociējot vienam molam dzelzs(III) sulfāta!
23.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas daļa dzeramajā sodā jeb nātrija hidrogēnkarbonātā NaHCO3 (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir organiskai vielai, kas veidojas fotosintēzes procesā!
25.
Uzraksti, kādā agregātstāvoklī (n.a.) atrodas sēra(VI) oksīds; ja gāzveida – rakti 1, ja šķidrā – raksti 2, ja cietā – raksti 3!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sarkanās krāsas savienojumam, kuru karsējot veidojas sudrabs un skābeklis!
27.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas daļa kalcija karbonātā (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekli saturošām savienojumam, kas veidojas vara(II) hidroksokarbonātam reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
29.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja cinka sulfāta un bārija hlorīda – raksti 1, ja sudraba nitrāta un kālija fosfāta – raksti 2, ja vara(II) sulfāta un nātrija sulfīda – raksti 3, ja svina(II) acetāta un amonija jodīda – raksti 4!
30.
Aprēķini un uzraksti, kāda ir elementa skābekļa masas glikozē C6H12O6 (%, atstājot vienu ciparu aiz komata)!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas skābeklim reaģējot ar bāriju!
32.
Aprēķini un uzraksti, kāds ir sērūdeņraža blīvums (n.a.) (g/L; rakstot, atstāj divus ciparus aiz komata)!
33.
Uzraksti, kāds ir ķīmiskā elementa skābekļa simbols!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formu ir hromu saturošai vielai, kas veidojas kālija sulfītam reaģējot ar kālija dihromātu skābā vidē!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir neorganiskai vielai, ko kuras sastāv gliemežnīca!