04.03. Skābju iegūšana (2.)

9. klase

Uzraksti ķīmisko reakciju vienādojumus, kas attēlo skābju iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____Pb(NO3)2 →
2.
____H2 + ____Cl2 →
3.
____HCl + ____FeS →
4.
____SO2 + ____H2O →
5.
____H2SO4 + ____K2SiO3 →
6.
____H2 + ____S →
7.
____H2SO4 + ____Na2SiO3 →
8.
____H2SO4 + ____KCl →
9.
____HI + ____FeS →
10.
____H2SO4 + ____Ca3(PO4)2 →
11.
____HNO3 + ____Na2SiO3 →
12.
____H2SO4 + ____NaCl →
13.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
14.
____H2 + ____Br2 →
15.
____H3PO4 + ____Na2SiO3 →