18.04. Uzdevums par tematu SĀĻI (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kur broma oksidēšanas pakāpe ir +5, kas var veidoties bromam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu NaH2PO4 • 2H2O!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai kas veidojas ožamajam spirtam reaģējot ar sudraba hlorīda suspensiju!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar bromu!
5.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē dzelzs(II) hlorīda šķīdums; ja ar gaisa skābekli – raksti 1, ja ar vara(II) hidroksīdu – raksti 2, ja ar nātrija sulfīda šķīdumu – raksti 3, ja ar kālija hidroksīda šķīdumu – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir šai vielai; ja CoSO4 • 7H2O – raksti 1, ja K2CrO4 – raksti 2, ja KMnO4 – raksti 3, ja CaSO4 • 2H2O – raksti 4!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar stroncija oksīdu!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās vara(II) sulfāta šķīdumam pielejot nātrija karbonāta šķīdumu!
9.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder skābiem sāļiem; ja Ca(HCO3)2 – raksti 1, ja Al2(SO4)3 – raksti 2, ja LiAlO2 – raksti 3, ja K2[Zn(OH)4] – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar sudraba oksīdu!
11.
Uzraksti, kāds ir amonija hlorīda triviālais nosaukums!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar sērpaskābi!
13.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja cinka sulfāta un bārija hlorīda – raksti 1, ja sudraba nitrāta un kālija fosfāta – raksti 2, ja vara(II) sulfāta un nātrija sulfīda – raksti 3, ja svina(II) acetāta un amonija jodīda – raksti 4!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir jodu saturošai saliktai vielai, kas rodas koncentrētai jodūdeņražskābei reaģējot ar mangāna(IV) oksīdu!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās alumīnija sulfāta šķīdumam pielejot bārija hlorīda šķīdumu!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu BaCl2 • 2H2O!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās kālija jodīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
18.
Uzraksti, kāda formula ir sēru saturošai vielai, kas rodas kopā salejot kālija sulfīda un alumīnija nitrāta šķīdumu!
19.
Uzraksti, ko novēro dzelzs(III) nitrāta šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 4!
20.
Uzraksti, kāda ir hlora oksidēšanas pakāpe stroncija perhlorātā!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās kālija bromīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas bismuta(III) hidroksonitrātam reaģējot ar slāpekļskābi!
23.
Uzraksti, kāda ir broma oksidēšanas pakāpe magnija hipobromītā!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
25.
Uzraksti, kurš sāls praktiski nešķīst ūdenī; ja kalcija karbonāts – raksti 1, ja magnija sulfāts – raksti 2, ja bārija hlorīds – raksti 3, ja nātrija silikāts – raksti 4!
26.
Uzraksti, kāda krāsa ir nogulsnēm, kas veidojas nātrija sulfīda šķīdumam pielejot svina(II) nitrāta šķīdumu (atbilde – viens vārds)!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fluoru saturošām savienojumam, kas veidojas fluorūdeņražskābei reaģējot ar dzelzs(II) oksīdu!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas karsējot amonija nitrātu!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu NiSO4 • 6H2O
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir jodu saturošām savienojumam, kas veidojas jodūdeņražskābei reaģējot ar dzelzs(II) oksīdu!
31.
Uzraksti, kurā jomā un kādiem nolūkiem izmanto amonija hidrogēnfosfātu; ja pārtikas rūpniecībā ka garšvielu – raksti 1, ja kulinārija ka mīklas irdinātāju – raksti 2, ja lauksaimniecībā ka minerālmēslojumu – raksti 3, ja cementa ražošanā ka izejvielu – raksti 4!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās alumīnija bromīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
33.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja H2SiF6 – raksti 1, ja Li2SiO3 – raksti 2, ja SiF4 – raksti 3, ja LiH – raksti 4!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai reaģējot ar slāpekļskābes šķīdumu veidojas amonija nitrāts, ogļskābā gāze un ūdens!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz katoda, ja laiž līdzstrāvu caur magnija nitrāta šķīdumu!
36.
Uzraksti, kāds ir amonija karbonāta triviālais (vēsturiskais) nosaukums!
37.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas hroma(III) hidroksonitrātam reaģējot ar slāpekļskābi!
38.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu K3[Fe(CN)6]
39.
Uzraksti, kāpēc kālija fosfāta šķīduma vide nav neitrāla; ja par iemeslu ir sāls disociācija – raksti 1, ja par iemeslu ir tas, ka sāls savienojas ar ūdeni – raksti 2, ja par iemeslu ir sāls hidrolīze – raksti 3, ja šķīdumā notiek aizvietošanas reakcijā – raksti 4!
40.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai kas veidojas ožamajam spirtam reaģējot ar sudraba hlorīda suspensiju!