18.04. Uzdevums par tematu SĀĻI (2.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder skābiem sāļiem; ja Na2S • 9H2O – raksti 1, ja KHSO4 – raksti 2, ja CH3COONH4 – raksti 3, ja CaH2 – raksti 4!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas slāpekļa(IV) oksīdam reaģējot ar kalcija hidroksīdu skābekļa klātbūtnē!
3.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder skābiem sāļiem; ja CaSO4 • 2H2O – raksti 1, ja Mg(AlO2)2 – raksti 2, ja C3H8 – raksti 3, ja BaHPO4 – raksti 4!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu Na2SiO3 • 9H2O!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir šai vielai; ja CuSO4 • 5H2O – raksti 1, ja FeSO4 • 7H2O – raksti 2, ja KMnO4 – raksti 3, ja Cr2(SO4)3 • 12H2O – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu [Ag(NH3)2]Cl!
7.
Uzraksti, ko novēro ožamo spirtu pielejot sudraba hlorīda suspensijai; ja izdalās gāze – raksti 1, ja veidojas pelēkas nogulsnes – raksti 2, ja nogulsnes izšķīst – raksti 3, ja suspensija maina krāsu – raksti 4!
8.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder bāziskiem sāļiem; ja Ba(AlO2)2 – raksti 1, ja MgOHCl – raksti 2, ja NiSO4 • 7H2O – raksti 3, ja K2[Be(OH)4] – raksti 4!
9.
Uzraksti, kurā gadījumā sudraba nitrāta šķīdumam pievienojot reaģenta A šķīdumu, veidojas gaiši dzeltenas nogulsnes; ja reaģents A ir kālija jodīds – raksti 1, ja reaģents A ir nātrija fluorīds – raksti 2, ja reaģents A ir cinka hlorīds – raksti 3, ja reaģents A ir hlorūdeņradis – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas karsējot kālija nitrātu!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas alumīnijam reaģējot ar jodu!
12.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas pilnīgi disociējot vienam molam nātrija nitrāta (atbilde – cipars)!
13.
Uzraksti, ko novēro nātrija karbonāta šķīdumam pielejot slāpekļskābes šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja izdalās brūna gāze – raksti 2, ja šķīdums maina krāsu – raksti 3, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 4!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar fosforskābi!
15.
Uzraksti, kāda krāsa parasti ir dzelzs(III) sāļu šķīdumiem (atbilde – viens vārds)!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās kālija bromīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar cinka hidroksīdu!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar alumīnija oksīdu!
19.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir, ja magnijs reaģē ar vara(II) sulfātu; ja savienošanas – raksti 1, ja sadalīšanas raksti 2, ja aizvietošanas – raksti 3, ja apmaiņas – raksti 4!
20.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas pilnīgi disociējot vienam molam nātrija acetāta (atbilde – cipars)!
21.
Uzraksti, kurš sāls piešķir dabas ūdenim īpašību, ko sauc par ūdens cietību; ja nātrija hlorīds NaCl – raksti 1, ja kālija hidrogēnkarbonāts KHCO3 – raksti 2, ja kalcija hidrogēnkarbonāts Ca(HCO3)2 – raksti 3, ja vara(II) hidroksokarbonāts (CuOH)2CO3 – raksti 4!
22.
Uzraksti, kāda ir liganda formula savienojuma [Ag(NH3)2]Cl!
23.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu [Fe(H2O)6] (NO3)3
24.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē dzelzs(III) sulfāta šķīdums; ja ar kālija heksacianoferāta(II) šķīdumu – raksti 1, ja ar bārija hidroksīda šķīdumu – raksti 2, ja ar silīcijskābi – raksti 3, ja ar svina(II) acetāta šķīdumu – raksti 4!
25.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder bāziskiem sāļiem; ja KClO3 – raksti 1, ja FeCl3 • 6H2O – raksti 2, ja Al(OH)2NO3 – raksti 3, ja C2H5OH – raksti 4!
26.
Uzraksti, ko novēro, kālija fosfāta šķīdumu pielejot indikatora šķīdumam; ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 1, ja fenolftaleīns kļūst aveņsarkans– raksti 2, ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 3, ja violets lakmuss nemaina krāsu – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir ķīmisko elementu bromu saturošai vielai, kas rodas, ja nātrija bromīds reaģē ar koncentrētu sērskābi!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bromu saturošām savienojumam, kas veidojas bromūdeņražskābei reaģējot ar kālija oksīdu!
29.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē dzelzs(II) hlorīda šķīdums; ja ar sudraba nitrāta šķīdumu – raksti 1, ja ar kālija hidroksīda šķīdumu – raksti 2, ja ar nātrija nitrāta šķīdumu – raksti 3, ja ar amonija sulfīda šķīdumu – raksti 4!
30.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu bārija nitrāts (atbilde – viens vārds)!
31.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu K2[Zn(OH)4]!
32.
Uzraksti, kurš metāls var reaģēt ar vara(II) nitrātu; ja zelts – raksti 1, ja dzīvsudrabs – raksti 2, ja platīns – raksti 3, ja cinks – raksti 4!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiska formula ir fluoru saturošām savienojumam, kas veidojas fluorūdeņražskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu!
34.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā sudraba nitrāta un nātrija hlorīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes, kuras nešķīst slāpekļskābē, bet šķīst ožamajā spirtā – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes, kuras šķīst slāpekļskābē – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes, kuras nešķīst ožamajā spirtā – raksti 3, ja veidojas pelēcīgas nogulsnes – raksti 4!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas (bez ūdens) paliek šķīdumā, pilnīgi elektrolizējot kālija jodīdu!
36.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz anoda, ja laiž līdzstrāvu caur nātrija nitrāta šķīdumu!
37.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija sālim NaXO3 (kur X ir halogēna simbols), kuru pievieno vāramajām sālim profilakses nolūkos.
38.
Dzelzs izreaģējis ar slāpekļskābi. Uzraksti, ko novēro, ja iegūtam šķīdumam pielej amonija rodanīda šķīdumu; ja šķīdums krāsojas asinssarkans – raksti 1, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 3, ja šķīdums nemaina krāsu – raksti 4!
39.
Uzraksti, kāda krāsa ir svina(II) sulfātam (abilde – viens vārds)!
40.
Uzraksti, ar kādu metālu reaģēja atšķaidīta slāpekļskābe, ja viens no reakcijas produktiem ir amonija nitrāts; ja ar magniju – raksti 1, ja ar varu – raksti 2, ja ar alvu – raksti 3, ja ar svinu – raksti 4!