10.01. Uzdevums BĀZES UN AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI (1.)

10. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kurš metāliskā elementa hidroksīds pieder sārmiem; ja litija hidroksīds – raksti 1, ja vara(II) hidroksīds – raksti 2, ja dzelzs(III) hidroksīds – raksti 3, ja cinka hidroksīds – raksti 4!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bāriju saturošai vielai, kas veidojas, ja slāpekļskābes šķīdumam pielej bārija hidroksīda šķīdumu!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums (pēc IUPAC) ir vielai, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar ūdeni!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalciju saturošai vielai, kas veidojas fluorūdeņražskābei pilnīgi izreaģējot ar kalcija hidroksīdu!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar ūdeni!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bāriju saturošai vielai, kas veidojas bārija hidroksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalciju saturošai vielai, kas veidojas karsējot kalcija hidroksīdu!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir stronciju saturošai vielai, kas veidojas karsējot stroncija hidroksīdu!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir svinu saturošai vielai, kas veidojas karsējot svina(II) hidroksīdu!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas kālija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar fosfora(V) oksīdu, ja vielu daudzuma attiecība ir 2:1!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas bārija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar fosfora(V) oksīdu!
12.
Uzraksti, kuram reakcijas veidam pieder ķīmiskā reakcija starp litiju un ūdeni; ja savienošanas reakcija – raksti 1, ja sadalīšanas reakcija – raksti 2, ja aizvietošanas reakcija – raksti 3, ja apmaiņas reakcija – raksti 4!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas etiķskābei pilnīgi izreaģējot ar magnija hidroksīdu!
14.
Uzraksti, kāds nosaukums ir cinku saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar cinka hidroksīdu!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas stroncija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar fosfora(V) oksīdu!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir alumīniju saturošai viela, kas veidojas kālija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar alumīniju!
17.
Kādai vienkāršai vielai reaģējot ar ūdeni, notika aizvietošanas reakcija, turklāt viens no reakcijas produktiem bija kālija hidroksīds. Uzraksti kāda ir šīs vienkāršas vielas ķīmiskā formula!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kodīgam nātrijam!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir litiju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej litija hidroksīda šķīdumu!
20.
Uzraksti, kāds nosaukums ir bāriju saturošai vielai, kas veidojas, ja etiķskābes šķīdumam pielej bārija hidroksīda šķīdumu!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kaļķūdenim!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas, ja niķeļa(II) sulfāta šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas sēra(VI) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
24.
Uzraksti, kāds nosaukums ir beriliju saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar berilija hidroksīdu!
25.
Uzraksti, kāds nosaukums ir alumīniju saturošai vielai, kas veidojas karsējot kālija hidroksīda un alumīnija oksīda maisījumu!
26.
Kalcija oksīdu ievietoja ūdenī. Uzraksti, kā mainās krāsa, ja iegūtam šķīdumam pievieno indikatoru; ja metiloranžs atkrāsojas – raksti 1, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 2, ja fenolftaleīns atkrāsojas – raksti 3, ja lakmuss kļūst zils – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vienkāršai vielai, kas veidojas litijam reaģējot ar ūdeni!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīdam reaģējot ar fosforskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 2:1!
29.
Uzraksti, ko novēro, ja kālija hidroksīda šķīduma un fenolftaleīna maisījumam pielej slāpekļskābi; ja maisījums krāsojas aveņsarkans – raksti 1, ja maisījums atkrāsojas – raksti 2, ja maisījums krāsojas zils – raksti 3, ja maisījums kļūst dzeltens – raksti 4!
30.
Uzraksti, ko novēro, ja nātrija hidroksīda šķīduma un fenolftaleīna maisījumam pielej slāpekļskābi; ja maisījums atkrāsojas – raksti 1, ja maisījums krāsojas aveņsarkans – raksti 2, ja maisījums krāsojas zils – raksti 3, ja maisījums kļūst dzeltens – raksti 4!
31.
Litiju ievietoja ūdenī. Uzraksti, kā mainās krāsa, ja iegūtam šķīdumam pievieno indikatoru; ja lakmuss kļūst zils, raksti 1, ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 2, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 3, ja fenolftaleīns atkrāsojas – raksti 4!
32.
Uzraksti, cik mol jonu veidojas pilnīgi disociējot 1 mol nātrija hidroksīda (jāraksta cipars!)!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar fosfora(V) oksīdu, ja vielu daudzuma attiecība ir 4:1!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir niķeli saturošai vielai, kas veidojas, ja niķeļa(II) nitrāta šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!