08.03. Uzdevums par tematu SKĀBES (2.)

10. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar bārija hidroksīdu!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar dzelzs(III) oksīdu!
3.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas bārija hidrogēnkarbonātam reaģējot ar sālsskābi!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu H3PO4!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu H3BO3!
6.
Saskaiti un uzraksti, cik elektronu satur viena skudrskābes molekula!
7.
Uzraksti, cik ķīmiskās saites ir skudrskābes molekulā!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar fosforskābi, ja vielas reaģē daudzuma attiecībā 3:1!
9.
Uzraksti, kura skābe pēc sastāva ir maisījums; ja borskābe – raksti 1, ja sērskābe – raksti 2, ja slāpekļskābe – raksti 3, ja jodūdeņražskābe – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda ir skābeņskābes ķīmiskā formula!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas rodas slāpekļskābei reaģējot ar alvas(II) hidroksīdu!
12.
Uzraksti, kāda krāsa ir nogulsnēm, kas veidojas sērskābes šķīdumam reaģējot ar bārija nitrāta šķīdumu (atbildē – viens vārds)!
13.
Uzraksti, ko novēro, ja vara stiepli ievieto atšķaidītajā sērskābē; ja izdalās bezkrāsaina gāze bez smaržas – raksti 1, ja izdalās bezkrāsaina gāze ar asu smaku – raksti 2, ja šķīdums krāsojas zils – raksti 3, ja izmaiņas nenovēro – raksti 4!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās kālija hlorīdam reaģējot ar koncentrēto sērskābi!
15.
Uzraksti, kāda ir palmitīnskābes ķīmiskā formula!
16.
Uzraksti, kāds agregātstāvoklis ir sērskābei (n.a.); ja gāzveida – raksti 1, ja šķidrs – raksti 2, ja ciets – raksti 3!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas izdalās sudrabam reaģējot ar koncentrēto sērskābi!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar nātrija hidroksīdu, ja vielu daudzuma attiecība reakcijā ir 1:3!
19.
Uzraksti, kāda ir hlorūdeņražskābes ķīmiskā formula!
20.
Uzraksti, kāda ir bromskābes ķīmiskā formula!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas izgulsnējās sālsskābei reaģējot ar kālija palmitātu!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas oglei reaģējot ar koncentrēto sērskābi!
23.
Uzraksti, kāda ir koeficientu summa reakcijas vienādojumā, kas apraksta pārvērtību, kura norisinās nātrija karbonātam reaģējot ar slāpekļskābi!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas koncentrētai slāpekļskābei reaģējot ar dzelzs(II) hidroksīdu!
25.
Uzraksti, ar kādu metālu reaģēja atšķaidīta slāpekļskābe, ja viens no reakcijas produktiem ir amonija nitrāts; ja ar magniju – raksti 1, ja ar varu – raksti 2, ja ar alvu – raksti 3, ja ar svinu – raksti 4!
26.
Uzraksti, kurā jomā izmanto ortofosforskābi; ja mājsaimniecībā kanalizācijas cauruļu tīrīšanai – raksti 1, ja rūpniecībā ka izejvielu minerālmēslojumu ražošanā – raksti 2, ja kā elektrolītu akumulatoros – raksti 3, ja kā izejvielu plastmasu ražošanā – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku saturošai vielai, kas veidojas cinkam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz anoda, ja laiž līdzstrāvu caur sudraba nitrāta šķīdumu!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosforu saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar kālija hidroksīdu!
30.
Saskaiti un uzraksti, cik protonu satur viena slāpekļskābes molekula!
31.
Uzraksti, kāds kristālrežģa veids ir skudrskābei cietā agregātstāvoklī; ja metāliskais – raksti 1, ja molekulu – raksti 2, ja jonu – raksti 3, ja atomu – raksti 4!
32.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas magnija karbonātam reaģējot ar sālsskābi!
33.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja bārija karbonāts reaģē ar etiķskābi!
34.
Uzraksti, kurā jomā izmanto sērskābi; ja kanalizācijas cauruļu tīrīšanai – raksti 1, ja rūpniecībā kā izejvielu iegūstot sēra(IV) oksīdu – raksti 2, ja lauksaimniecībā kā minerālmēslojumu – raksti 3, ja kā piedevu lopbarībai – raksti 4!
35.
Uzraksti, kāds nosaukums ir skābei ar ķīmisko formulu HCl!
36.
Uzraksti, kāds nosaukums ir skābei ar ķīmisko formulu H2S!
37.
Uzraksti, kāda ir etiķskābes ķīmiskā formula!
38.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas bārija karbonātam reaģējot ar sālsskābi!
39.
Saskaiti un uzraksti, cik elektronu satur viena sērskābes molekula!
40.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja bārija hidrogēnkarbonāts reaģē ar sālsskābi!