08.01. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

10. klase

Uzraksti vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____HBr + ____CaCO3 →
2.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
3.
____H3PO4 + ____KOH →
4.
____HCl + ____Mn(OH)2 →
5.
____H3PO4 + ____Mg →
6.
____CH3COOH + ____Zn →
7.
____H3PO4 + ____NaOH →
8.
____P2O3 + ____H2O →
9.
____HI + ____Al →
10.
____H2SO3 + ____KOH →
11.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
12.
____HNO3 + ____BaCO3 →
13.
____H2SO4 + ____Ba(OH)2 →
14.
____HI + ____Fe →
15.
____HF + ____Mg(OH)2 →
16.
____HPO3 + ____KOH →
17.
____HNO3 + ____Fe(OH)3 →
18.
____H2S + ____KOH →
19.
____CH3COOH + ____Mg →
20.
____H3PO4 + ____K2CO3 →
21.
____H2SO4 + ____KOH →
22.
____HCl + ____Al →
23.
____HI + ____Ca(OH)2 →
24.
____H2SO4 + ____NaHCO3 →
25.
____HBr + ____FeS →
26.
____HPO3 + ____Ca(OH)2 →
27.
____H3PO4 + ____Na2SiO3 →
28.
____H2S + ____NaOH →
29.
____HI + ____Ca(HCO3)2 →
30.
____HCl + ____MgCO3 →