08.01. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (1.)

10. klase

Uzraksti vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____Ba(OH)2 →
2.
____H3PO4 + ____Zn →
3.
____H2SO4 + ____Fe(OH)3 →
4.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
5.
____HNO3 + ____Ca(OH)2 →
6.
____HNO3 + ____K2CO3 →
7.
____H2SO4 + ____KOH →
8.
____HNO3 + ____KOH →
9.
____HBr + ____Ca(OH)2 →
10.
____H2SO4 + ____LiOH →
11.
____HNO3 + ____NaHCO3 →
12.
____HCl + ____Mg(OH)2 →
13.
____HF + ____Ca(OH)2 →
14.
____HI + ____ZnCO3 →
15.
____HNO3 + ____NaOH →
16.
____HCl + ____Cu(OH)2 →
17.
____H2SO4 + ____KNO3 →
18.
____H2SO4 + ____NaOH →
19.
____CH3COOH + ____Ba(OH)2 →
20.
____H2SO4 + ____K2SiO3 →
21.
____HI + ____Mg(OH)2 →
22.
____H3PO4 + ____Mg(OH)2 →
23.
____H2SO4 + ____(CuOH)2CO3 →
24.
____H3PO4 + ____Na2CO3 →
25.
____H2SiO3 →
26.
____HI + ____NaHCO3 →
27.
____H2SO4 + ____K2CO3 →
28.
____P2O5 + ____H2O →
29.
____HBr + ____Mg →
30.
____HI + ____Ba(OH)2 →