08.01. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

10. klase

Uzraksti vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____MgCO3 →
2.
____HCl + ____Ca(HCO3)2 →
3.
____HNO3 + ____NaOH →
4.
____HBr + ____Fe(OH)2 →
5.
____HCl + ____Al4C3 →
6.
____ZnS + ____O2 →
7.
____H2SO4 + ____Ca3P2 →
8.
____H2SO4 + ____BaCl2 →
9.
____HPO3 + ____KOH →
10.
____HI + ____CaCO3 →
11.
____HCl + ____K3[Al(OH)6] →
12.
____HCl + ____K2[Zn(OH)4] →
13.
____HI + ____Fe(OH)2 →
14.
____HI + ____Ca(OH)2 →
15.
____H3PO4 + ____Ca3(PO4)2 →
16.
____H3PO4 + ____KOH →
17.
____HBr + ____CaCO3 →
18.
____H2SO4 + ____Mg(OH)2 →
19.
____C17H35COONa + ____CH3COOH →
20.
____H2SO4 + ____Fe(OH)2 →
21.
____HBr + ____Mn(OH)2 →
22.
____H2SO4 + ____Na2[Zn(OH)4] →
23.
____CH3COOH + ____NaHCO3 →
24.
____H2SO4 + ____Ca3(PO4)2 →
25.
____C17H35COOK + ____CH3COOH →
26.
____H3PO4 + ____Fe(OH)3 →
27.
____H3PO4 + ____Na →
28.
____H2SO4 + ____K2SO4 →
29.
____H2SO4 + ____KCl →
30.
____HBr + ____Mg →
31.
____HI + ____NH3 →
32.
____H2SO4 + ____Ca(OH)2 →
33.
____H2SO4 + ____Al4C3 →
34.
____HCl + ____Fe(OH)2 →
35.
____HI + ____NaHCO3 →