08.01. Skābju ķīmiskās īpašības un iegūšana (2.)

10. klase

Uzraksti vienādojumus, kas raksturo skābju ķīmiskās īpašības un iegūšanas paņēmienus!

1.
____H2SO4 + ____NH3 →
2.
____H3PO4 + ____Na2SiO3 →
3.
____C15H31COONa + ____HCl →
4.
____H3PO4 + ____Fe →
5.
____H3PO4 + ____Mg(OH)2 →
6.
____HCl + ____Ca(OH)2 →
7.
____C17H33COOK + ____H2SO4 →
8.
____H2 + ____N2 →
9.
____N2O5 + ____H2O →
10.
____HI + ____Zn →
11.
____HI + ____BaCO3 →
12.
____H3PO4 + ____Ba(OH)2 →
13.
____NO2 + ____H2O + ____O2 →
14.
____H2SO4 + ____Fe →
15.
____HBr + ____Na2CO3 →
16.
____H3PO4 + ____NH3 →
17.
____HCl + ____Na2CO3 →
18.
____C17H33COONa + ____H2SO4 →
19.
____H3PO4 + ____Na3PO4 →
20.
____HBr + ____Al →
21.
____H3PO4 + ____Li →
22.
____H2SO4 + ____Fe(OH)3 →
23.
____H2SO4 + ____KCl →
24.
____CH3COOH + ____NaOH →
25.
____HCl + ____K3[Al(OH)6] →
26.
____H2SiO3 + ____2KOH →
27.
____CH3COOH + ____K2CO3 →
28.
____SO3 + ____H2O →
29.
____H2SO4 + ____KOH →
30.
____HCl + ____Na2[Zn(OH)4] →
31.
____HI + ____Mn(OH)2 →
32.
____CH3COOH + ____NH3 →
33.
____HBr + ____Ba(OH)2 →
34.
____H3PO4 + ____NaHCO3 →
35.
____HBr + ____Ca(HCO3)2 →