18.04. Uzdevums par tematu SĀĻI (1.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ir koeficientu summa reakcijas vienādojumā, kas apraksta pārvērtību, kura norisinās cinka hidroksokarbonātam reaģējot ar sērskābi!
2.
Uzraksti, ko novēro, ja vara(II) sulfāta šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu; ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja mēģene kļūst ļoti karsta (izdalās liels siltuma daudzums) – raksti 4!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas veidojas hroma(II) oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:1!
4.
Uzraksti, kāds nosaukums ir magniju saturošai vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
5.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder skābiem sāļiem; ja NaHCO3 – raksti 1, ja C6H12O6 – raksti 2, ja Fe(OH)2Cl – raksti 3, ja NH4F – raksti 4!
6.
Uzraksti, kāda krāsa ir nogulsnēm, kas veidojas kalcija nitrāta šķīdumam pielejot kālija karbonāta šķīdumu (atbilde – viens vārds)!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bāriju saturošai vielai, kas veidojas bārija hidroksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:2!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar ortofosforskābi daudzuma attiecībā 1:1!
9.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja SBr2 – raksti 1, ja HBr – raksti 2, ja Br2O – raksti 3, ja NaBr – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
11.
Uzraksti, kurš sāls praktiski nešķīst ūdenī; ja bārija nitrāts – raksti 1, ja kalcija bromīds – raksti 2, ja nātrija ortofosfāts – raksti 3, ja bārija sulfāts – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās nātrija ortofosfāta šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir varu saturošai vielai, kas veidojas, ja vara(II) sulfāta šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:2!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(III) oksīdam reaģējot ar sērskābi!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās krītam reaģējot ar sālsskābi!
18.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder bāziskiem sāļiem; ja KClO3 – raksti 1, ja FeCl3 • 6H2O – raksti 2, ja Al(OH)2NO3 – raksti 3, ja C2H5OH – raksti 4!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas dzelzim reaģējot ar jodūdeņražskābi!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar litija hidroksīda šķīdumu, ja oksīda un sārma daudzuma attiecība ir 1:4!
21.
Uzraksti, kāds nosaukums ir alumīniju saturošai vielai, kas veidojas alumīnijam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalciju saturošai vielai, kas veidojas slāpekļskābei pilnīgi izreaģējot ar kalcija hidroksīdu!
23.
Uzraksti, kuru jonu klātbūtnē liesma iekrāsojas šādi; ja kalcija jonu – raksti 1, ja kālija jonu – raksti 2, ja vara jonu – raksti 3, ja nātrija jonu – raksti 4!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās vara(II) hlorīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
25.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas pilnīgi disociējot vienam molam alumīnija bromīda (atbilde – cipars)!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas izgulsnējās sērskābei reaģējot ar nātrija stearātu!
27.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas pilnīgi disociējot vienam molam nātrija ortofosfāta (atbilde – cipars)!
28.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kalciju saturošai vielai, kas veidojas, ja slāpekļskābes šķīdumam pielej kalcija hidroksīda šķīdumu!
29.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas pilnīgi disociējot vienam molam kālija heksahidroksoalumināta (atbilde – cipars)!
30.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja CaC2 – raksti 1, ja Ca(OH)2 – raksti 2, ja CaSO4 • 2H2O – raksti 3, ja C4H10 – raksti 4!
31.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas kalcija hidrogēnkarbonātam reaģējot ar sālsskābi!
32.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas kālija hidrogēnkarbonātam reaģējot ar sālsskābi!
33.
Uzraksti, kāda ir koeficientu summa reakcijas vienādojumā, kas apraksta pārvērtību, kura norisinās magnija hidrogēnkarbonātam reaģējot ar slāpekļskābi!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir mangāna savienojumam, kas veidojas mangāna(II) oksīdam reaģējot ar sālsskābi!
35.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder bāziskiem sāļiem; ja Na3[Al(OH)6] – raksti 1, ja CaOHNO3 – raksti 2, ja NH4HCO3 – raksti 3, ja CH3COOH – raksti 4!