18.04. Uzdevums par tematu SĀĻI (1.)

11. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:1!
2.
Uzraksti, kurš sāls ir galvenā kaulu minerālsastāvdaļa; ja kalcija karbonāts – raksti 1, ja kalcija fosfāts – raksti 2, ja magnija silikāts – raksti 3, ja bārija sulfāts – raksti 4!
3.
Uzraksti, kāds nosaukums ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīdam reaģējot ar fosforskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 2:1!
4.
Uzraksti, kurš sāls praktiski nešķīst ūdenī; ja kalcija karbonāts – raksti 1, ja magnija sulfāts – raksti 2, ja bārija hlorīds – raksti 3, ja nātrija silikāts – raksti 4!
5.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu bārija nitrāts (atbilde – viens vārds)!
6.
Uzraksti, kāda krāsa ir kālija heksacianoferātam(II) (atbilde – viens vārds)!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bārija savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar fosforskābi daudzuma attiecībā 1:1!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar kalcija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un bāzes daudzuma attiecībā ir 2:1!
9.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder bāziskiem sāļiem; ja (CuOH)2CO3 – raksti 1, ja K2[Zn(OH)4] – raksti 2, ja Na2SO4 • 10H2O – raksti 3, ja Ba(OH)2 – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
11.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja NF3 – raksti 1, ja Fe(OH)3 – raksti 2, ja AlP – raksti 3, ja NaCl – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās kālija jodīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinka savienojumam, kas veidojas cinka oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:1!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
15.
Uzraksti, ko novēro, ja magnija sulfāta šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 1, ja izdalās bezkrāsaina gāze ar sapuvušo olu smaku – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 3, ja mēģene stipri uzzilst – raksti 4!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku saturošai vielai, kas veidojas cinkam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
17.
Uzraksti, kāds nosaukums ir magniju saturošai vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar etiķskābi!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalciju saturošai vielai, kas veidojas jodūdeņražskābei pilnīgi izreaģējot ar kalcija hidroksīdu!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekļa savienojumam, kas veidojas slāpekļa(IV) oksīdam reaģējot ar litija hidroksīdu skābekļa klātbūtnē!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izdalās uz anoda, elektrolizējot kālija jodīda šķīdumu!
21.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē dzelzs(III) sulfāta šķīdums; ja ar nātrija rodanīda šķīdumu – raksti 1, ja ar kalcija hidroksīda šķīdumu – raksti 2, ja ar bārija hlorīda šķīdumu – raksti 3, ja ar kālija heksacianoferāta(III) šķīdumu – raksti 4!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bārija savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar sērūdeņražskābi!
23.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja svina(II) nitrāta un kālija sulfīda – raksti 1, ja sudraba nitrāta un nātrija ortofosfāta – raksti 2, ja kālija sulfāta un svina(II) nitrāta – raksti 3, ja nātrija jodīda un sudraba nitrāta – raksti 4!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu, ja oksīda un sārma daudzuma attiecība ir 1:4!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar sērskābi!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja dzelzs(III) nitrāta šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
27.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja cinka sulfāta un bārija hlorīda – raksti 1, ja sudraba nitrāta un kālija fosfāta – raksti 2, ja vara(II) sulfāta un nātrija sulfīda – raksti 3, ja svina(II) acetāta un amonija jodīda – raksti 4!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:1!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(II) oksīdam reaģējot ar sērskābi!
30.
Uzraksti, ko novēro, ja magnija sulfāta šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja izdalās bezkrāsaina gāze ar sapuvušo olu smaku – raksti 2, ja veidojas gaiši brūnas nogulsnes – raksti 3, ja mēģene stipri uzzilst – raksti 4!
31.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja NH4Cl – raksti 1, ja PH3 – raksti 2, ja HNO2 – raksti 3, ja SCl4 – raksti 4!
32.
Uzraksti, kāds kristāliskā režģa veids ir amonija bromīdam (atbilde – viens vārds)!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalciju saturošai vielai, kas veidojas sālsskābei pilnīgi izreaģējot ar kalcija hidroksīdu!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu ZnSO4 • 7H2O!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar sēra(IV) oksīdu!