1.07.06. Uzdevums par tematu SĀĻI (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāds koordinācijas skaitlis ir kompleksa veidotājam savienojumā [Ag(NH3)2]Cl!
2.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja bārija hlorīda un nātrija karbonāta – raksti 1, ja magnija jodīda un sudraba nitrāta – raksti 2, ja dzelzs(II) bromīda un kālija sulfīda – raksti 3, ja nātrija ortofosfāta un sudraba nitrāta – raksti 4!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās cinka sulfāta šķīdumam pielejot bārija nitrāta šķīdumu!
4.
Uzraksti, ko novēro, ja zelta gabaliņu ievieto 16% sērskābes šķīdumā; ja neko nenovēro – raksti 1, ja šķīdums kļūst dzeltens – raksti 2, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir skābekli saturošās skābes sālim, kas veidojas hloram reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu (n.a.)!
6.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder skābiem sāļiem; ja Na2S • 9H2O – raksti 1, ja KHSO4 – raksti 2, ja CH3COONH4 – raksti 3, ja CaH2 – raksti 4!
7.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu Na2[Zn(OH)4]!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litiju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej litija hidroksīda šķīdumu!
9.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja vara(II) sulfāta un nātrija sulfīda – raksti 1, ja kālija karbonāta un kalcija jodīda – raksti 2, ja cinka jodīda un svina(II) nitrāta – raksti 3, ja sudraba nitrāta un kālija ortofosfāta – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda krāsa ir svina(II) sulfīdam (atbilde – viens vārds)!
11.
Uzraksti, ko novēro, ja magnija hlorīda šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu; ja izdalās bezkrāsaina gāze bez smaržas – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 2, ja mēģene stipri uzzilst – raksti 3, ja veidojas gaiši brūnas nogulsnes – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīniju saturošai vielai, kas veidojas alumīnijam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
13.
Uzraksti, kāds nosaukums ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas dzelzim reaģējot ar bromūdeņražskābi!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir šai vielai; ja CuSO4 • 5H2O – raksti 1, ja K2Cr2O7 – raksti 2, ja KMnO4 – raksti 3, ja K2CrO4 – raksti 4!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas, ja magnija hlorīda šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās kālija ortofosfāta šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
17.
Uzraksti, ko novēro alumīnija nitrāta šķīdumam pielejot klāt nātrija karbonāta šķīdumu; ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 1, ja nekādas izmaiņas nenovēro – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
18.
Uzraksti, ko novēro, ja paskābinātam kālija dihromāta šķīdumam pielej nātrija sulfīta šķīdumu; ja maisījums atkrāsojas – raksti 1, ja šķīdumam parādās oranža krāsa – raksti 2, ja šķīdums krāsojas dzeltens – raksti 3, ja šķīdums krāsojas zaļš – raksti 4, ja nekas nemainās – raksti 5!
19.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu nātrija hlorīds (atbilde – viens vārds)!
20.
Uzraksti, kurš sāls dabas ūdenim piešķir īpašību, ko sauc par ūdens cietību; ja magnija hidrogēnkarbonāts Mg(HCO3)2 – raksti 1, ja kālija karbonāts K2CO3 – raksti 2, ja nātrija hidrogēnkarbonāts NaHCO3 – raksti 3, ja cinka hidroksokarbonāts (ZnOH)2CO3 – raksti 4!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās vara(II) sulfāta šķīdumam pielejot bārija nitrāta šķīdumu!
22.
Uzraksti, ko novēro cinka hlorīda šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja sākuma nekas nenotiek, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, veidojas nogulsnes – raksti 1, ja sākumā veidojas nogulsnes, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes izšķīst – raksti 2, ja nogulsnes neveidojas – raksti 3, ja nogulsnes veidojas, un, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes neizzūd – raksti 4!
23.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja kalcija jodīda un nātrija karbonāta – raksti 1, ja nātrija sulfīda un svina(II) nitrāta – raksti 2, ja kālija jodīda un svina(II) acetāta – raksti 3, ja sudraba nitrāta un cinka jodīda – raksti 4!
24.
Uzraksti, kāds kristāliskā režģa veids ir nātrija hlorīdam (atbilde – viens vārds)!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas izgulsnējās sālsskābei reaģējot ar nātrija stearātu!
26.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja NH4Cl – raksti 1, ja H2CrO4 – raksti 2, ja TlOH – raksti 3, ja CH4 – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir niķeli saturošai vielai, kas veidojas, ja niķeļa(II) nitrāta šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
28.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja sudraba nitrāta un nātrija sulfīda – raksti 1, ja kālija jodīda un svina(II) nitrāta – raksti 2, ja cinka sulfāta un bārija acetāta – raksti 3, ja mangāna(II) sulfāta un nātrija sulfīda – raksti 4!
29.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu Na2SiO3 • 5H2O!
30.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja litija karbonāts reaģē ar sālsskābi!
31.
Uzraksti, kā nātrija sulfīda šķīdumā krāsojas indikators; ja lakmuss kļūst zils – raksti 1, ja fenolftaleīns atkrāsojas – raksti 2, ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 3, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 4!
32.
Uzraksti, kāda krāsa ir nogulsnēm, kas veidojas kālija ortofosfāta šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu (atbilde – viens vārds)!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas kālija hidroksīdam reaģējot ar sērskābi, ja vielu daudzuma attiecība ir 1:1!
34.
Uzraksti, kāds nosaukums ir magniju saturošai vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās kālija hlorīdam reaģējot ar koncentrēto sērskābi!