1.07.06. Uzdevums par tematu SĀĻI (1.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja sudraba nitrāta un kalcija bromīda – raksti 1, ja dzelzs(II) sulfāta un nātrija sulfīda – raksti 2, ja kalcija acetāta un kālija karbonāta – raksti 3, ja svina(II) nitrāta un nātrija jodīda – raksti 4!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas sālsskābei pilnīgi izreaģējot ar magnija hidroksīdu!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīniju saturošai viela, kas veidojas kālija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar alumīniju!
4.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu bārija nitrāts (atbilde – viens vārds)!
5.
Uzraksti, kāds nosaukums ir nātriju saturošai vielai, kas veidojas, ja sērskābes šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku nesaturošai vielai, kas veidojas cinkam reaģējot ar sālsskābi!
7.
Uzraksti, ko novēro, ja paskābinātam kālija dihromāta šķīdumam pielej nātrija sulfīta šķīdumu; ja maisījums atkrāsojas – raksti 1, ja šķīdumam parādās oranža krāsa – raksti 2, ja šķīdums krāsojas dzeltens – raksti 3, ja šķīdums krāsojas zaļš – raksti 4, ja nekas nemainās – raksti 5!
8.
Uzraksti, kurš sāls praktiski nešķīst ūdenī; ja nātrija sulfīts – raksti 1, ja kālija karbonāts – raksti 2, ja sudraba jodīds – raksti 3, ja dzelzs(II) nitrāts – raksti 4!
9.
Uzraksti, kāds ķīmiskās reakcijas veids ir, ja alumīnija sulfīds reaģē ar ūdeni; ja savienošanas – raksti 1, ja sadalīšanas raksti 2, ja aizvietošanas – raksti 3, ja apmaiņas – raksti 4!
10.
Uzraksti, ko novēro, ja vara(II) nitrāta šķīdumam pielej nātrija hidroksīda šķīdumu; ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 1, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 3, ja izdalās brūna gāze ar asu smaku – raksti 4!
11.
Uzraksti, kāda ir koeficientu summa reakcijas vienādojumā, kas apraksta pārvērtību, kura norisinās kālija karbonātam reaģējot ar sērskābi!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kāliju saturošai vielai, kas veidojas, ja dzelzs(III) nitrāta šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu!
13.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja svina(II) nitrāta un kālija sulfīda – raksti 1, ja svina(II) acetāta un nātrija jodīda – raksti 2, ja magnija sulfāta un bārija nitrāta – raksti 3, ja sudraba nitrāta un cinka bromīda – raksti 4!
14.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas pilnīgi disociējot vienam molam kālija karbonāta (atbilde – cipars)!
15.
Uzraksti, kuru jonu klātbūtnē liesma iekrāsojas šādi; ja bārija jonu – raksti 1, ja nātrija jonu – raksti 2, ja kālija jonu – raksti 3, ja kalcija jonu – raksti 4!
16.
Uzraksti, ko novēro, ja dzelzs(II) sulfāta šķīdumam pielej kālija heksacianoferāta(III) šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas zaļas nogulsnes – raksti 4, ja nekas nemainās – raksti 5!
17.
Uzraksti, ko novēro karsējot amonija nitrāta šķīduma un kālija hidroksīda šķīduma maisījumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja izdalās bezkrāsaina gāze ar raksturīgo smaku – raksti 2, ja maisījums maina krāsu – raksti 3, ja izdalās brūna gāze – raksti 4!
18.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas kālija karbonātam reaģējot ar sālsskābi!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu SnCl4 • 5H2O!
20.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu bārija hlorīds (atbilde – viens vārds)!
21.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja kalcija bromīda un kālija karbonāta – raksti 1, ja bārija hlorīda un cinka sulfāta – raksti 2, ja nātrija jodīda un sudraba nitrāta – raksti 3, ja magnija acetāta un kālija silikāta – raksti 4!
22.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja Cu(OH)2 – raksti 1, ja CuS – raksti 2, ja H2S – raksti 3, ja S2Cl2 – raksti 4!
23.
Uzraksti, kura viela ir sāls; ja (ZnOH)2CO3 – raksti 1, ja Zn(OH)2 – raksti 2, ja H2CO3 – raksti 3, ja CS2 – raksti 4!
24.
Uzraksti, kāda formula ir oglekli saturošai vielai, kas veidojas fosforskābei reaģējot ar potašu (kālija karbonātu)!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju saturošai vielai, kas veidojas slāpekļskābei pilnīgi izreaģējot ar magnija hidroksīdu!
26.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja bārija hlorīda un nātrija karbonāta – raksti 1, ja magnija jodīda un sudraba nitrāta – raksti 2, ja dzelzs(II) bromīda un kālija sulfīda – raksti 3, ja nātrija ortofosfāta un sudraba nitrāta – raksti 4!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas dzelzim reaģējot ar bromūdeņražskābi!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir šai vielai; ja CuSO4 • 5H2O – raksti 1, ja K2Cr2O7 – raksti 2, ja KMnO4 – raksti 3, ja K2CrO4 – raksti 4!
29.
Uzraksti, ko novēro, ja sērskābes šķīdumam pielej bārija hidroksīda šķīdumu; ja izmaiņas nenovēro – raksti 1, ja mainās šķīduma krāsa – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 3, ja izdalās gāzveida viela – raksti 4!
30.
Uzraksti, ko novēro vara(II) nitrāta šķīdumam pielejot nātrija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 4!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās kalcija fluorīdam reaģējot ar koncentrēto sērskābi!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas karsējot svina(II) nitrātu!
33.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas kalcija karbonātam reaģējot ar sālsskābi!
34.
Uzraksti, kāda krāsa ir nogulsnēm, kas veidojas jodūdeņražskābei reaģējot ar svina(II) nitrāta šķīdumu (atbildē – viens vārds)!
35.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē vara(II) hlorīda šķīdums; ja ar dzelzi – raksti 1, ja ar sudraba nitrāta šķīdumu – raksti 2, ja ar alumīnija hidroksīdu – raksti 3, ja ar kālija sulfīda šķīdumu – raksti 4!