1.07.06. Uzdevums par tematu SĀĻI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
2.
Uzraksti, kāds nosaukums ir beriliju saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar berilija oksīdu!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas rodas sēram reaģējot ar dzelzi!
4.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja nātrija fosfāta un sudraba nitrāta – raksti 1, ja bārija nitrāta un kālija sulfāta – raksti 2, ja svina(II) acetāta un kālija sulfīda – raksti 3, ja magnija hlorīda un kālija fosfāta – raksti 4!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas kālija sulfātam reaģējot ar sērskābi!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir beriliju saturošai vielai, kas veidojas nātrija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar berilija oksīdu!
7.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas kalcija hidrogēnkarbonātam reaģējot ar sālsskābi!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas salejot kopā nātrija sulfīda un sērūdeņraža šķīdumu!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar sērūdeņražskābi, ja vielas reaģē daudzuma attiecībā 2:1!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu Al(NO3)3 • 9H2O!
11.
Uzraksti, kā nātrija sulfīda šķīdumā krāsojas indikators; ja lakmuss kļūst zils – raksti 1, ja fenolftaleīns atkrāsojas – raksti 2, ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 3, ja lakmuss kļūst sarkans – raksti 4!
12.
Uzraksti, kāda ir oglekli saturošās vielas ķīmiskā formula vielai, kas veidojas bārija hidrogēnkarbonātam reaģējot ar sālsskābi!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:1!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēru saturošai vielai, kas veidojas salejot kopā kālija sulfīda un sērūdeņraža šķīdumu!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir beriliju saturošai vielai, kas veidojas kālija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar berilija oksīdu!
16.
Uzraksti, kurš sāls dabas ūdenim piešķir īpašību, ko sauc par ūdens cietību; ja nātrija sulfāts Na2SO4 – raksti 1, ja alumīnija hlorīds AlCl3 – raksti 2, ja kālija silikāts K2SiO3 – raksti 3, ja magnija sulfāts MgSO4 – raksti 4!
17.
Uzraksti, ko novēro, ja alumīnija gabaliņu ievieto sālsskābē; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 2, ja nekādas pazīmes nenovēro – raksti 3, ja šķīdums maina krāsu – raksti 4!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar silīcija oksīdu!
19.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai, kas veidojas kālija sulfātam reaģējot ar sērskābi!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas izgulsnējās sālsskābei reaģējot ar nātrija palmitātu!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir šai vielai; ja CuSO4 • 5H2O – raksti 1, ja K2Cr2O7 – raksti 2, ja KMnO4 – raksti 3, ja K2CrO4 – raksti 4!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formu ir mangānu saturošai vielai, kas veidojas nātrija sulfītam reaģējot ar kālija permanganātu skābā vidē!
24.
Uzraksti, kāda ir koeficientu summa reakcijas vienādojumā, kas apraksta pārvērtību, kura norisinās kālija karbonātam reaģējot ar slāpekļskābi!
25.
Uzraksti, ko novēro vara(II) nitrāta šķīdumam pielejot kālija hidroksīda šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas zilas nogulsnes – raksti 4!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija sālim, kuram sadaloties veidojas divas vielas, turklāt viena no tām ir oglekļa(IV) oksīds!
27.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu ZnF2 • 4H2O!
28.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja kalcija bromīda un kālija karbonāta – raksti 1, ja bārija hlorīda un cinka sulfāta – raksti 2, ja nātrija jodīda un sudraba nitrāta – raksti 3, ja magnija acetāta un kālija silikāta – raksti 4!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir silīciju saturošai vielai, kas veidojas kālija hidroksīda šķīdumam reaģējot ar silīciju!
30.
Uzraksti, ko novēro alumīnija hlorīda šķīdumam pielejot kālija hidroksīda šķīdumu; ja nogulsnes neveidojas– raksti 1, ja sākumā veidojas nogulsnes, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes izšķīst – raksti 2, ja sākuma nekas nenotiek, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, veidojas nogulsnes – raksti 3, ja nogulsnes veidojas, un, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes neizzūd – raksti 4!
31.
Uzraksti, ko novēro nātrija hidroksīda šķīdumam pielejot alumīnija hlorīda šķīdumu; ja sākuma nekas nenotiek, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, veidojas nogulsnes – raksti 1, ja sākumā veidojas nogulsnes, bet, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes izšķīst – raksti 2, ja nogulsnes neveidojas – raksti 3, ja nogulsnes veidojas, un, turpinot liet sārma šķīdumu, nogulsnes neizzūd – raksti 4!
32.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja litija hidrogēnkarbonāts reaģē ar sālsskābi!
33.
Uzraksti, ko novēro, ja kālija permanganāta šķīdumam pielej nātrija nitrīta šķīdumu; ja šķīdums atkrāsojas – raksti 1, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 2, ja šķīdums kļūst tumši zaļš – raksti 3, ja šķīdums krāsojas rozā krasā – raksti 4, ja nekas nemainās – raksti 5!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās dzelzs(III) sulfāta šķīdumam reaģējot ar nātrija sulfīda šķīdumu!
35.
Uzraksti, kāds ir amonija hlorīda triviālais (vēsturiskais) nosaukums!
36.
Uzraksti, savienojums ar kādu ķīmisko formulu pieder kompleksiem sāļiem; ja K2[Zn(OH)4] – raksti 1, ja LiAlO2 – raksti 2, ja Ba(HS)2 – raksti 3, ja Ca3(PO4)2 – raksti 4!
37.
Uzraksti, kāda krāsa ir mangāna(II) sāļu kristālhidrātiem (atbilde – viens vārds)!
38.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē vara(II) hlorīda šķīdums; ja ar alumīniju – raksti 1, ja ar nātrija sulfāta šķīdumu – raksti 2, ja ar sudraba nitrāta šķīdumu – raksti 3, ja ar kālija hidroksīda šķīdumu – raksti 4!
39.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu K3[Fe(CN)6]
40.
Uzraksti, kāda vide ir kālija fosfāta šķīdumam; ja vide ir skāba – raksti 1, ja vide ir bāziska – raksti 2, ja vide ir neitrāla – raksti 3, ja šīm šķīdumam vide nepastāv – raksti 4!