1.07.06. Uzdevums par tematu SĀĻI (2.)

12. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas litija oksīdam reaģējot ar cinka oksīdu!
2.
Uzraksti, ko novēro, ja kālija permanganāta šķīdumam pielej kālija hidroksīda šķīdumu un pievieno nātrija sulfītu; ja šķīdums atkrāsojas – raksti 1, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 2, ja šķīdums kļūst tumši zaļš – raksti 3, ja šķīdums krāsojas rozā krasā – raksti 4, ja nekas nemainās – raksti 5!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās jodūdeņražskābeiskābei reaģējot ar sudraba nitrāta šķīdumu!
4.
Uzraksti, kāda krāsa ir vara(II) sulfīdam (atbilde – viens vārds)!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir slāpekli saturošai vielai, kas veidojas karsējot sudraba nitrātu!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās alumīnija bromīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzei, kas izdalās dzelzs(II) sulfīdam reaģējot ar sērskābes šķīdumu!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar silīcija oksīdu!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas amonjakam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
10.
Uzraksti, kāds nosaukums ir skābekli saturošās skābes sālim, kas veidojas hloram reaģējot ar nātrija hidroksīda šķīdumu (karsējot)!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar litija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:2!
12.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu nātrija nitrāts (atbilde – viens vārds)!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās hlorūdeņražskābeiskābei reaģējot ar sudraba nitrāta šķīdumu!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas izgulsnējās alumīnija jodīda šķīdumam pielejot sudraba nitrāta šķīdumu!
15.
Uzraksti, kāds nosaukums ir alumīniju saturošai vielai, kas veidojas alumīnijam reaģējot ar sālsskābi!
16.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu CaCl2 • 6H2O!
17.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā sudraba nitrāta un kālija hlorīda šķīdumu; ja veidojas pelēcīgas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas baltas nogulsnes, kuras šķīst slāpekļskābē – raksti 2, ja veidojas baltas nogulsnes, kuras nešķīst ožamajā spirtā – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes, kuras nešķīst slāpekļskābē, bet šķīst ožamajā spirtā – raksti 4!
18.
Uzraksti, kurš minerāls masveidā sastopams Latvijas dabā; ja halīts NaCl – raksti 1, ja pirīts FeS2 – raksti 2, ja ģipsis CaSO4 • 2H2O – raksti 3, ja silvīns KCl – raksti 4!
19.
Uzraksti, ko novēro, ja dzīvsudraba pilienu ievieto 8% sērskābes šķīdumā; ja izdalās bezkrāsaina gāze – raksti 1, ja kļūs jūtama sapuvušo olu smaka – raksti 2, ja nekādas izmaiņas nenovēro – raksti 3, ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 4!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzi saturošai vielai, kas veidojas karsējot kālija hidroksīda un dzelzs(III) oksīda maisījumu!
21.
Uzraksti, kuru sāļu šķīdumus salejot kopā, veidojas šādas nogulsnes; ja sudraba nitrāta un nātrija sulfīda – raksti 1, ja svina(II) acetāta un amonija jodīda – raksti 2, ja dzelzs(III) klorīda un kālija heksacianoferāta(II) – raksti 3, ja alumīnija sulfāta un nātrija karbonāta – raksti 4!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar oglekļa(IV) oksīdu!
23.
Uzraksti, kuru vielu lauksaimniecībā izmanto kā minerālmēslojumu; ja rubīdija nitrātu – raksti 1, ja stroncija nitrātu – raksti 2, ja nātrija nitrātu – raksti 3, ja vismuta(III) nitrātu – raksti 4!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinku nesaturošai vielai, kas veidojas cinkam reaģējot ar sālsskābi!
25.
Uzraksti, kāda krāsa ir amonija dihromātam (atbilde – viens vārds)!
26.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu CdBr2 • 4H2O!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magniju nesaturošai vielai, kas veidojas magnijam reaģējot ar sālsskābi!
28.
Uzraksti, kāds kristāliskā režģa veids ir amonija fluorīdam (atbilde – viens vārds)!
29.
Uzraksti ,ko novēro indikatora šķīdumam pielejot svina(II) nitrāta šķīdumu; ja metiloranžs kļūst sarkans – raksti 1, ja lakmuss kļūst zils – raksti 2, ja fenolftaleīns krāsojas aveņsarkans – raksti 3, ja violets lakmuss nemaina krāsu – raksti 4!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīniju saturošai vielai, kas veidojas alumīnijam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
31.
Uzraksti, ko novēro salejot kopā nātrija sulfīda un cinka sulfāta šķīdumu; ja veidojas baltas nogulsnes – raksti 1, ja veidojas dzeltenas nogulsnes – raksti 2, ja veidojas brūnas nogulsnes – raksti 3, ja veidojas melnas nogulsnes – raksti 4!
32.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja magnija karbonāts reaģē ar bromūdeņražskābi!
33.
Uzraksti, kāds nosaukums ir vielai ar ķīmisko formulu Na2SiO3 • 5H2O!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gāzveida vielai, kas veidojas slāpekļskābei reaģējot nātrija hidrogēnkarbonātu!
35.
Uzraksti, cik vielas veidojas, ja kālija karbonāts reaģē ar fosforskābi!
36.
Uzraksti, kādā krāsā iekrāso gāzes degļa liesmu kālija bromīds (atbilde – viens vārds)!
37.
Uzraksti, kāda krāsa ir nogulsnēm, kas veidojas kālija jodīda šķīdumam pielejot svina(II) acetāta šķīdumu (atbilde – viens vārds)!
38.
Uzraksti, ar kuru vielu nereaģē kālija sulfīda šķīdums; ja ar svinu – raksti 1, ja ar sērūdeņražskābi – raksti 2, ja ar vara(II) sulfāta šķīdumu – raksti 3, ja ar sālsskābi – raksti 4!
39.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(VI) oksīdam reaģējot ar magnija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un bāzes daudzuma attiecībā 2:1!
40.
Uzraksti, cik molu jonu veidojas pilnīgi disociējot vienam molam kadmija nitrāta (atbilde – cipars)!