07.06. Uzdevums par tematu OKSĪDI (1.)

10. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litija savienojumam, kas veidojas litija oksīdam reaģējot ar etiķskābi!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sastāvā ir ķīmiskais elements dzelzs, un kura veidojas dzelzs(II) oksīdam reaģējot ar oglekļa(II) oksīdu!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir silīcija savienojumam, kas veidojas silīcija oksīdam reaģējot ar stroncija hidroksīdu!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(II) oksīdam reaģējot ar sērskābi!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzīvsudraba savienojumam, kas veidojas dzīvsudraba oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīda šķīdumu, ja oksīda un sārma daudzuma attiecība ir 1:2!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir silīcija savienojumam, kas veidojas silīcija oksīdam reaģējot ar cēzija hidroksīdu!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar dzelzs(III) oksīdu!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bārija sālim, kuram sadaloties veidojas divas vielas, turklāt viena no tām ir oglekļa(IV) oksīds!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:1!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs (II) oksīdam reaģējot ar metafosforskābi!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kuri sastāvā ir ķīmiskais elements dzelzs, un kura veidojas dzelzs(III) oksīdam reaģējot ar oglekļa(II) oksīdu!
14.
Uzraksti, kuram oksīdam cietā agregātstāvoklī ir molekulu kristāliskais režģis; ja kālija oksīdam – raksti 1, ja sēra(IV) oksīdam – raksti 2, ja bora oksīdam – raksti 3, ja alumīnija oksīdam – raksti 4!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kuras sastāvā ir ķīmiskais elements alumīnijs, un kura veidojas, ja jauktais dzelzs oksīds Fe3O4 reaģē ar alumīniju!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sastāvā ir ķīmiskais elements svins, un kura veidojas svina(II) oksīdam reaģējot ar ūdeņradi!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar cēzija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:2!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bārija savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar metafosforskābi!
19.
Uzraksti, kuru oksīdu izmanto cukura, celulozes un papīra ražošanā kā balinātāju; ja oglekļa(IV) oksīdu – raksti 1, ja sēra(IV) oksīdu – raksti 2, ja mangāna(IV) oksīdu – raksti 3, ja alvas(IV) oksīdu – raksti 4!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sastāvā ir ķīmiskais elements svins, un kura veidojas svina(IV) oksīdam reaģējot ar oglekļa(II) oksīdu!
21.
Uzraksti, kuram oksīdam ir zaļa krāsa; ja dzelzs(III) oksīdam – raksti 1, ja hroma(III) oksīdam – raksti 2, ja mangāna(IV) oksīdam – raksti 3, ja magnija oksīdam – raksti 4!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bismuta savienojumam, kas veidojas bismuta(III) oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar rādija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un bāzes daudzuma attiecībā ir 2:1!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alumīnija savienojumam, kas veidojas alumīnija oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:3!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar stroncija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un bāzes daudzuma attiecībā ir 2:1!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija savienojumam, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:2!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kuras sastāvā ir ķīmiskais elements magnijs, un kura veidojas, ja dzelzs(III) oksīds reaģē ar magniju!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar bārija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un sārma daudzuma attiecība ir 1:1!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bārija savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar fosforskābi daudzuma attiecībā 1:1!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sadaloties veidojas litija oksīds un ūdens!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kuras sastāvā ir ķīmiskais elements alumīnijs, un kura veidojas, ja mangāna(II) oksīds reaģē ar alumīniju!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja fosfora(V) oksīds reaģē ar kārsto ūdeni!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bārija savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas litija oksīdam reaģējot ar oglekļa(IV) oksīdu!
35.
Uzraksti, kuram oksīdam ir atomu kristāliskais režģis; ja silīcija oksīdam – raksti 1, ja ūdeņraža oksīdam – raksti 2, ja oglekļa(IV) oksīdam – raksti 3, ja sēra(IV) oksīdam – raksti 4!