07.06. Uzdevums par tematu OKSĪDI (2.)

10. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar rubīdija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:2!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar vara(II) oksīdu!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija sālim, kuram sadaloties veidojas trīs vielas, turklāt viena no tām ir oglekļa(IV) oksīds!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija savienojumam, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar ortofosforskābi daudzuma attiecībā 1:1!
6.
Uzraksti, kuram oksīdam ir brūna krāsa; ja slāpekļa(II) oksīdam – raksti 1, ja magnija oksīdam – raksti 2, ja vara(II) oksīdam – raksti 3, ja dzelzs(III) oksīdam – raksti 4!
7.
Uzraksti, kuru oksīdu izmanto pārtikas rūpniecībā kā iepakojuma gāzi un kā propelentu; ja sēra(IV) oksīdu – raksti 1, ja slāpekļa(IV) oksīdu – raksti 2, ja hlora(IV) oksīdu – raksti 3, ja slāpekļa(I) oksīdu – raksti 4!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir broma savienojumam, kas veidojas broma(I) oksīdam reaģējot ar nātrija hidroksīdu!
9.
Uzraksti, kuru oksīdu izmanto medicīnā kā anestezējošo līdzekli; ja oglekļa(II) oksīdu – raksti 1, ja slāpekļa(I) oksīdu – raksti 2, ja hlora(IV) oksīdu – raksti 3, ja silīcija oksīdu – raksti 4!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar svina(II) oksīdu!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kalcija savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar sērūdeņražskābi daudzuma attiecībā 1:2!
12.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar mangāna(IV) oksīdu!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinka savienojumam, kas veidojas cinka oksīdam reaģējot ar skudrskābi!
14.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar rādija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un bāzes daudzuma attiecībā ir 1:1!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kuras sastāvā ir ķīmiskais elements magnijs, un kura veidojas, ja sudraba oksīds reaģē ar magniju!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs (II) oksīdam reaģējot ar metafosforskābi!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(IV) oksīdam reaģējot ar stroncija hidroksīda suspensiju!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir alvas savienojumam, kas veidojas alvas(II) oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar rādija hidroksīdu daudzuma attiecībā 1:1!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar rādija hidroksīdu daudzuma attiecībā 2:1!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar svina(II) oksīdu!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar cinka oksīdu!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oksīdam, no kura sastāv minerāls piroluzīts!
25.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kadmija savienojumam, kas veidojas kadmija oksīdam reaģējot ar sērskābi!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oksīdam, kas veido sarkano dzelzs rūdu!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir cinka savienojumam, kas veidojas cinka oksīdam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja slāpekļa(III) oksīds reaģē ar ūdeni (n.a.)!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litija savienojumam, kas veidojas litija oksīdam reaģējot ar sērskābi!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas litija oksīdam reaģējot ar sēra(VI) oksīdu!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vara savienojumam, kas veidojas vara(II) oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:1!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir mangāna savienojumam, kas veidojas mangāna(II) oksīdam reaģējot ar sālsskābi!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnija oksīdam reaģējot ar sērūdeņražskābi!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnija oksīdam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litija savienojumam, kas veidojas litija oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:2!