07.06. Uzdevums par tematu OKSĪDI (2.)

10. klase

Izpildi prasīto!

1.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir bārija savienojumam, kas veidojas bārija oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
2.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir broma savienojumam, kas veidojas broma(V) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
3.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir silīcija savienojumam, kas veidojas silīcija oksīdam reaģējot ar francija hidroksīdu!
4.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija savienojumam, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar sērskābi!
5.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar cinka oksīdu!
6.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir dzelzs savienojumam, kas veidojas dzelzs(III) oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
7.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija savienojumam, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar sērskābi daudzuma attiecībā 1:2!
8.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar rubīdija hidroksīda šķīdumu!
9.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir savienojumam, kas veidojas kalcija oksīdam reaģējot ar fosfora(V) oksīdu!
10.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar bromūdeņražskābi!
11.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir kālija savienojumam, kas veidojas kālija oksīdam reaģējot ar ortofosforskābi daudzuma attiecībā 3:2!
12.
Uzraksti, kuru oksīdu augi izmanto fotosintēzei; ja oglekļa(IV) oksīdu – raksti 1, ja silīcija oksīdu – raksti 2, ja oglekļa(II) oksīdu – raksti 3, ja slāpekļa(IV) oksīdu – raksti 4!
13.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija sālim, kuram sadaloties veidojas trīs vielas, turklāt viena no tām ir oglekļa(IV) oksīds!
14.
Uzraksti, kuram oksīdam ir jonu kristāliskais režģis; ja ūdeņraža oksīdam – raksti 1, ja alumīnija oksīdam – raksti 2, ja slāpekļa(II) oksīdam – raksti 3, ja bārija oksīdam – raksti 4!
15.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hlora savienojumam, kas veidojas hlora(V) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
16.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir gallija savienojumam, kas veidojas gallija oksīdam reaģējot ar slāpekļskābi!
17.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kas veidojas, ja sēra(IV) oksīds reaģē ar ūdeni!
18.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir fosfora savienojumam, kas veidojas fosfora(V) oksīdam reaģējot ar kalcija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un sārma daudzuma attiecība ir 1:1!
19.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnija oksīdam reaģējot ar jodūdeņražskābi!
20.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(VI) oksīdam reaģējot ar bārija hidroksīda suspensiju!
21.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija savienojumam, kas veidojas nātrija oksīdam reaģējot ar ortofosforskābi daudzuma attiecībā 1:2!
22.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir broma savienojumam, kas veidojas broma(III) oksīdam reaģējot ar kālija hidroksīdu!
23.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sadaloties veidojas svina(II) oksīds un ūdens!
24.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnija oksīdam reaģējot ar fluorūdeņražskābi!
25.
Uzraksti, kuram oksīdam ir balta krāsa; ja magnija oksīdam – raksti 1, ja sēra(IV) oksīdam – raksti 2, ja vara(I) oksīdam – raksti 3, ja dzelzs(II) oksīdam – raksti 4!
26.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir oglekļa savienojumam, kas veidojas oglekļa(IV) oksīdam reaģējot ar cēzija hidroksīdu!
27.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnija oksīdam reaģējot ar sērpaskābi daudzuma attiecībā 1:2!
28.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir nātrija savienojumam, kas veidojas, ja nātrija oksīds reaģē ar ūdeni!
29.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kurai sadaloties veidojas oglekļa(II) oksīds un ūdens!
30.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir hroma savienojumam, kas veidojas hroma(II) oksīdam reaģējot ar metafosforskābi!
31.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir sēra savienojumam, kas veidojas sēra(VI) oksīdam reaģējot ar magnija hidroksīda suspensiju, ja oksīda un bāzes daudzuma attiecībā 2:1!
32.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir litija savienojumam, kas veidojas litija oksīdam reaģējot ar skudrskābi!
33.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir magnija savienojumam, kas veidojas magnija oksīdam reaģējot ar sērūdeņražskābi daudzuma attiecībā 1:2!
34.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir vielai, kuras sastāvā ir ķīmiskais elements magnijs, un kura veidojas, ja mangāna(IV) oksīds reaģē ar magniju!
35.
Uzraksti, kāda ķīmiskā formula ir silīcija savienojumam, kas veidojas silīcija oksīdam reaģējot ar stroncija hidroksīdu!