07.04. Oksīdu iedalījums (1.)

10. klase

Ja viela pieder bāziskiem oksīdiem, raksti 1; jā skābiem – raksti 2; ja oksīds ir amfotērs, raksti 3; ja oksīds ir sāļus neradošs – 4; ja peroksīds, raksti 5!

1.
Cr2O3
2.
ClO3
3.
SnO
4.
RaO
5.
SO3
6.
P2O3
7.
CaO
8.
Li2O
9.
P2O5
10.
MnO
11.
CaO2
12.
SnO2
13.
XeO4
14.
MnO3
15.
SiO2
16.
XeO3
17.
Cu2O
18.
MgO
19.
H2O2
20.
Al2O3