07.04. Oksīdu iedalījums (2.)

10. klase

Ja viela pieder bāziskiem oksīdiem, raksti 1; jā skābiem – raksti 2; ja oksīds ir amfotērs, raksti 3; ja oksīds ir sāļus neradošs – 4; ja peroksīds, raksti 5!

1.
ZnO
2.
FeO
3.
P4O10
4.
CrO
5.
Ni2O3
6.
Bi2O5
7.
Au2O3
8.
Fr2O
9.
MnO
10.
XeO4
11.
CdO
12.
Co2O3
13.
MnO2
14.
Cu2O
15.
Cl2O
16.
Cl2O5
17.
Fe2O3
18.
PbO
19.
TeO2
20.
Br2O5